Vejarbejde - Oddesundbroen

Vejdirektoratet er i gang med to større projektet i Struer Kommune, der kan give gener i trafikken.

Det drejer sig om renovering af Oddesundbroen.

Læs mere om tidsplaner mm her

Entreprenøren af Kaj Bech A/S.

Oddesundbroen vokser 10 cm og tager 30 år mere

Oddesundbroen over Limfjorden ved Struer får en grundig renovering af brodækket, der skal sikre broens levetid mange år frem. Samtidig bliver vejbanen gjort 10 cm bredere end den er nu. Arbejdet går i gang til april.
12. marts 2015
Oddesundbroen har for nylig rundet de 75 år og for at kunne holde 30 år mere, skal broen have udskiftet belægningen og have ny fugtisolering. Desuden skal den underliggende beton repareres. Endelig bliver kantbjælken mellem kørebanen og togsporet udskiftet, og vejbanen bliver gjort ca. 10 cm bredere, end den er nu.
 
Vejdirektoratet har lagt en plan for arbejdet bl.a. med nye metoder for fugtisolering, så varigheden af arbejdet reduceres mest muligt, og så vejbanen, der er til rådighed under arbejdet, bliver så bred som mulig. Broen vil være åben for trafik i hele arbejdsperioden på nær i alt ni nætter, som vil blive udmeldt senere. Der vil dog være skiftende gener for trafikken i form af smallere kørebaner, nedsat hastighed og lysregulering.
 
Broarbejdet ligger hen over to somre i henholdsvis 2015 og 2016. Det første arbejde tager fire måneder fra april 2015 til slutningen af juli 2015. Arbejdet i 2016 vil ligge i en væsentlig kortere periode. Broens klapper vil fortsat kunne åbnes under arbejdet, så skibstrafikken vil ikke blive påvirket af arbejdet i 2015. I sommeren 2016 forventes klapperne i en periode på ca. 10 dage at måtte lukkes.
 


Hensyn til landbruget
Arbejdet er planlagt i dialog med kommuner, landbrug og erhverv i regionen. Senest er der holdt møde med Landbo Thy og Holstebro Struer Landboforening samt lokale maskinstationer, hvor man sammen med Vejdirektoratet gennemgik detaljerne i tidsplanen, for at finde det rette tidspunkt at begynde arbejdet. Dermed bliver færrest muligt af landbrugets bredeste køretøjer generet.
 
"Vi har haft et godt samarbejde for at finde en fornuftig løsning for alle parter, så vilkårene for vores nødvendige vedligeholdelse og trafikken over Oddesund kan ske på en god og sikker måde og med fortsat dialog. Det gælder også hensynet til de særlige forhold, der er omkring de brede landbrugskøretøjer," siger Iben Maag, der er projektchef i Vejdirektoratet.
 
"Vi håber på omgivelsernes forståelse for, at et omfattende arbejde af denne type kræver en del plads og med lidt mere tålmodighed fra trafikanternes side. Vi forsøger naturligvis at gøre os færdige derude så hurtigt som muligt," siger hun.
 
Fakta om vedligeholdelsen af Oddesundbroen
For at sikre mindst mulig gene for trafikanterne vil projektet blive gennemført i tre etaper, hvor Etape 1 omfatter de sydligste tilslutningsfag samt det sydligste buefag, Etape 2 omfatter de to nordligste buefag og Etape 3 omfatter de nordlige tilslutningsfag. Hver etape inddeles i fem faser med forskellige restriktioner for brede køretøjer.
 
I alle faser af arbejdet vil trafikken blive afviklet med en lysregulering. Denne lysregulering kan betjenes manuelt af brovagten således, at det er muligt at afvikle en kø, der opstår i den ene køreretning.
 
Mens man arbejder med at udskifte belægningen vil der kun være én vejbane over broen, hvilket kan give kø ved broen på travle tidspunkter.
 
I perioder af ca. 1 uges varighed vil der være en kørebane med en bredde på 2,8 m til rådighed. Det er således muligt for alle "normale" transporter, med en bredde op til 2,6 m at passere broen. Særtransporter og landbrugsmaskiner med en større bredde vil ikke kunne passere broen i disse perioder.
 
Vejdirektoratet vil i samarbejde med kommunerne samt Holstebro Struer Landboforening løbende fortælle om, hvordan arbejdet skrider frem, og hvornår der er åbent for de brede køretøjer, spærringer m.m. Det sker via de respektive hjemmesider og via dags- og ugeaviserne.
 
Læs mere om Oddesundbroen
 
Yderligere oplysninger:
Fagprojektleder Christian Bugge Hansen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2298
Kommunikationskonsulent Kim Michelsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2318