EL-forsyning

Thy-Mors Energi
Elsøvej 107
7900 Nykøbing M
Tlf. 96702200

Gadebelysning

Struer Forsyning har pr. 1. januar 2007 købt gadelyset
af Struer Kommune og Thyholm Kommune
.
Købet er foretaget af selskabet Struer Forsyning Energi A/S, som er den juridiske ejer. Struer Forsyning Energi A/S vil fremover stå for al drift og vedligeholdelse af alt gadelys i den fremtidige Struer Kommune.
Al henvendelse vedrørende gadelys kan fremover ske til Struer Forsyning på tlf. 96 84 22 30 eller via vores indberetningsskema (defekt gadelys/lysregulering).
I forbindelse med gadelysets noget større geografiske udbredelse, må vi forvente en ekspeditionstid, før reparation af defekt gadelys vil komme til udførelse.
Vedligeholdelsesplan
Gadelyset vedligeholdes ved månedlig eftersyn.
Maj og juli - der foretages ikke månedlig reparation i de to måneder. Fejl på hele vejstrækninger repareres om muligt ved første arbejdsdag efter fejlens opståen. Større områder repareres om muligt straks, da det kan have en trafiksikkerhedsmæssig indvirkning. Udenfor normal arbejdstid foretages reparation af driftsvagten