Lille tilbagegang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø
03-02-2023 11:00

 

Lille tilbagegang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø

I 2017 var der en tilvækst på befolkningstallet 22 indbyggere
og i 2018 faldt indbyggertallet med 72 personer.
I 2019 var der en lille stigning på 18.
I 2020 var der et tilbage gang på 20 personer.
I 2021 kunne der præsteres en fremgang på 25 personer

Ved udgangen af 2022 var indbyggertallet 2951, og da indbyggertallet ved indgang af 2022 var 2.986, vil det sige, at der har været en tilbagegang på 35 personer.

Fødselstallet faldet lidt i 2022

2016 blev der født 25 børn på Thyholm og Jegindø.
2017 var fødselstallet faldet til 22 børn
2018 steg fødselstallet igen til 27 børn.
2019 er fødselstallet igen faldet til 19.
2020 var fødselstallet på 15.
2021 var fødselstallet steget til 19.

Men i 2022 er fødselstallet faldet til 17.