Ny udstilling i REGELBAU 411
15-09-2022 16:00

Ny udstilling i REGELBAU 411

TERRAPOLIS - Udstilling af Jessica Segall

2. oktober 2022 - 29. januar 2023

Det er med stor glæde, at Regelbau 411 kan annoncere kunsthallens efterårsudstilling TERRAPOLIS af den amerikanske kunstner og performer Jessica Segall. 

Med reference til videnskabsteoretikeren Donna Haraway, der kombinerer det latinske ord terra for jord med det græske ord polis for by eller stat, reflekterer udstillingen over mennesker og dyrs fælles liv på jorden i dag.

I Regelbau 411’s ene bunker kan man opleve lydinstallationen Fugue in B Flat. Her høres optagelser af summende bier, der har koloniseret et flygel og bevæger sig hen over dets strenge. I interaktionen opstår en kontrapunktisk komposition mellem sværmens faretruende lyd og klaverets lokkende toner. Ekstremt tilpasningsdygtige, som bierne er, i forhold til både naturlige og menneskeskabte hulrum, har de denne gang slået sig ned i bunkerne til en genforhandling af, hvad der tilhører os, og hvad der tilhører dem.

I kunsthallens anden bunker vises det performative videoværk (Un)common Intimacy, hvor kunstneren svømmer med eksotiske, vilde dyr under vand. I dette drømmelignende scenarie sløres traditionelle hierarkiske strukturer og åbner for spørgsmål om udviklingen og sammenvævningen af menneskets og dyrenes sameksistens på jorden.

Ved at bringe natur og dyreliv ind i kunsthallens institutionelle rum, udfordrer udstillingen udbredte opfattelser af dyr som laverestående væsener frem for medagenter i skabelsen af vores materielle verden. Som billeder på noget forunderligt, evolutioner, der kunne have fundet sted, livet på jorden som forestillet i en anden tid, peger udstillingen mod idéen om Terrapolis som dér, hvor verdener mødes og opstår på ny.

Jessica Segall arbejder som multidisciplinær kunstner med base i Brooklyn, New York. Med fokus på fjendtlige og truede landskaber, undersøger hun sårbare økologiske systemer og miljøer. Jessica Segall udstiller sine værker internationalt, heriblandt på COP26, Fries Museum, Coreana Museum of Art,  Havana Biennial og Queens Museum of Art.

Åbning: 1. oktober 2022, kl. 14.00.
Udstillingsperiode: 2. oktober 2022 - 29. januar 2023.
Åbningstider: Hver dag fra 10-17. Fra 1. november fra 10-16. Gratis entré.

Udstillingen TERRAPOLIS er kurateret er Simon Thykjær og Matilde Best.

Udstillingen er realiseret med støtte fra Statens Kunstfond, Færchfonden og Det Obelske Familiefond.