Udvikling af lokalsamfundene i Struer Kommune: Der er plads til flere gode idéer og projekter
13-09-2022 22:00

Udvikling af lokalsamfundene i Struer Kommune: Der er plads til flere gode idéer og projekter

Lokale ildsjæle, borgerforeninger med flere kan søge om tilskud til spændende udviklingsprojekter i deres lokalsamfund, når en ny program-periode for den lokale aktionsgruppe LAG Struer-Holstebro starter i januar 2023. I nuværende periode tegner Struer Kommune sig for 29% af de tilskud, der er givet. Dét tal må gerne blive meget højere.

LAG Struer-Holstebro er med til at skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene. Det sker blandt andet ved at uddele tilskudsmidler til relevante projekter. Den nuværende programperiode for LAG Struer-Holstebro, nærmer sig nu sin afslutning, og det er tid til at gøre status.

De har fået tilskud i Struer

I Struer Kommune er der blandt andet givet tilskud til projekter som:

  • De nye købmænd i Asp og Hjerm
  • Formidlingstårnet ved Oddesund
  • Limfjordshuset ved Bremdal Strand
  • Flere projekter i Tambohus.

Alt i alt er der givet tilsagn for lige knap 7,5 millioner kr. til lokalområderne i Struer Kommune i denne programperiode.

I Struer og Holstebro kommuner er der tilsammen lavet lokale udviklingsprojekter for  lidt over 130.000.000 kr., og de har fået tilskud fra LAG Struer-Holstebro på i alt godt 25,9 millioner.  

Du kan søge tilskud til lokale projekter i 2023

Har du, jeres lokale borgerforening eller lignende idéer til spændende projekter, der kan være med til at udvikle jeres lokalområde?

I 2023 åbner nye ansøgningsrunder, og her vil der blive mulighed for at søge om tilskud til jeres projekter.

Den nye programperiode løber fra 2023-2027, og LAG Struer-Holstebro arbejder p.t. på en lokal udviklingsstrategi, som skal være med til at sætte retningen for, hvordan gruppen giver tilskud til projekter i de kommende fire år.

Ny mulighed for tilskud til udvikling i kystnære fiskeriområder

Struer Kommune er som noget nyt også blevet en del af FLAG Vestjylland, som står for Fiskeri Lokal Aktionsgruppe under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

FLAG er en lokal aktionsgruppe udpeget i fiskeriområder og kan yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i kystnære fiskeriområder. 

I gruppen er også Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Lemvig kommuner.

Find mere information og søg om tilskud her

LAG-struer-holstebro.dk 

FLAG Vestjylland 

Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG)