Tilfredsstillende 2021 for Hvidbjerg Bank A/S
24-02-2022 17:00


Tilfredsstillende 2021
for Hvidbjerg Bank A/S

<
Hvidbjerg Bank opnåede i 2021 et resultat før skat på 29,2 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. året før. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 15,8 %. Resultatet efter skat blev på 23,7 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. året før. 

Banken anser resultatet for at være tilfredsstillende, set i lyset af et år, der i høj grad har været
præget af coronapandemien. Banken har samlet kunnet tilbageføre nedskrivninger i 2021. Da der fortsat er usikkerhed i forbindelse med coronasituationen, har banken bibeholdt det ledelsesmæssige skøn på 10,3 mio. kr. til muligt tab på følgevirkningerne af coronapandemien. Det svarer til 1,2 % af bankens udlån.

Det øgede resultat i 2021 tilskrives en fortsat høj aktivitet blandt bankens nye og eksisterende kunder, men også, at banken i 2021 har øget forretningsomfanget med 9,3 %, til nu at udgøre 2,5
mia. kr. Derudover har Hvidbjerg Bank, med baggrund i kundernes efterspørgsel øget forretningsomfanget med sine samarbejdspartnere omkring formidling af realkreditlån, forsikringer, investering, pension og leasing.

Udbytte og nye kapitalkrav
Der indføres i de kommende år en række øgede kapitalkrav, der skal være med til at polstre bankerne yderligere. Banken vil som tidligere udmeldt bruge de næste år til at styrke kapitalen, og
det er fortsat baggrunden for ikke at udbetale udbytte. Banken ønsker, at kapitalkravene primært skal dækkes af egenkapital.

Hvidbjerg Banks aktie er det seneste år steget 47 %, hvilket har givet et pænt afkast til aktionærerne, hvoraf mange er kunder i banken.

Forventninger til 2022
Hvidbjerg Bank venter tilgang af nye kunder og god aktivitet med baggrund i en stærkere og stærkere lokal opbakning i hele bankens virkeområde, hvorfor der også forventes stigninger i
forretninger og udlån i 2022. Samtidig forventes omkostningerne stadig at stige i takt med bankens udbygning.

Banken forventer på denne baggrund et resultat før skat i intervallet 15 – 20 mio. kr. i 2022.

Banken har i 2021 opnået både den højeste kundetilfredshed og højeste medarbejdertilfredshed hidtil. Banken har en rigtig flot kundetilgang og kan også tiltrække attraktive medarbejdere.
Samtidig har banken i 2021 haft fokus på den grønne omstilling med blandt andet implementering af grønne billån og bæredygtige investeringsløsninger til kunderne.

Kombinationen af kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, stærke kundevendte digitale løsninger og bæredygtige tiltag, sammen med lokalsamfundenes bevidsthed om, at bakke op om den lokale bank, giver banken mulighed for at fortsætte den stærke og positive udvikling, som den har haft i mange år.