Stil op til Udsatterådet i Struer Kommune
07-02-2022 12:00

Stil op til Udsatterådet
i Struer Kommune

Udsatterådet rådgiver Byrådet og er talerør for mennesker, som er i en social udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Udsatterådet er med til at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed på temaer, problemstillinger, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper samt øge muligheden for at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

Udsatterådet består af 8 medlemmer bosiddende i Struer Kommune fordelt med tre personer med brugererfaring, tre personer med særlig viden og interesse på området og to fra Struer Kommunes udsatteteam.

Rådet sammensættes, så det så vidt muligt sikres, at såvel de forskellige socialt udsatte grupper er repræsenteret geografisk fra Struer by og lokalområderne.

Udsatterådets medlemmer udpeges af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer eller enkeltpersoner i Struer Kommune. Struer Kommune leverer den fornødne sekretariatsbistand til rådets arbejde.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer borgere, der har erfaring med eller har haft erfaring med udsathed til at søge om at komme med i rådet og være med til at give de udsatte en stemme. Endvidere opfordres borgere, der har arbejdet med frivillighed på området og som brænder for at gøre en forskel for udsatte grupper til at melde sig som kandidat.

Hvis du vil melde dig som brugerrepræsentant, eller hvis en forening har peget på dig som repræsentant, så skriv en mail til sekretariatet i Handicap, Social og Psykiatri hop@struer.dk med overskriften Valg til udsatterådet 2022.

I mailen skal du kort beskrive, hvilke områder du har erfaring med, og hvorfor du ønsker at blive medlem af Udsatterådet, samt opgive dine kontaktoplysninger.

Der er frist for ansøgning tirsdag den 15. februar 2022.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger rådets medlemmer på udvalgsmøde den 10. marts 2022.

Har du behov for mere viden om Udsatterådets arbejde, er du velkommen til at kontakte Centerchef Lene Hornstrup på mail lho@struer.dk eller tlf. 24 20 50 97.