En ny organisation ser snart dagens lys på Jegindø Havn
17-01-2022 22:00
En ny organisation ser snart
dagens lys på Jegindø Havn
I et tæt samarbejde med Struer Kommune har Styregruppen forfattet vedtægter for den nye forening, som efter nytår skal samle alle gode kræfter på havnen og samarbejde med kommunen om den videre udvikling.
Der er stiftende generalforsamling i foreningen lørdag 22. januar kl. 15:00. Den nye forening får navnet: Jegindø Fælleshavn.
Det overordnede princip for Jegindø Fælleshavn er, at alle foreninger med aktiviteter og interesser på havnen får én stemme hver på generalforsamlingen.
Indtil videre har Styregruppen identificeret følgende foreninger, som alle vil modtage en invitation til at sende foreningens formand til den stiftende generalforsamling, (alternativt sende en anden repræsentant for foreningen). Skulle vi uforvarende have overset en forening, vil vi meget gerne gøres opmærksomme på dette hurtigst muligt:
  • Jegindø Borgerforening
  • Jegindø Bådelaug
  • FDF Sejlcenter
  • Æ Fywerhus
  • Jegindø Vinterbadelaug
  • Havnefronten
  • S/I Jegindø Havn (erhvervshavnen)
  • Æ Skipperhus
(sidstnævnte er ikke en forening, men vurderes som erhvervsdrivende at have så store interesser i og betydning for udviklingen af Jegindø Fælleshavn, at det er rimeligt, at give spisestedet medbestemmelse på generalforsamlingen og fremtiden).
I vedtægterne står, at der på den stiftende generalforsamling skal vælges en bestyrelse på tre personer, som fremadrettet vil stå i spidsen for Jegindø Fælleshavn og få det overordnede ansvar for udviklingen af havnen og områderne i umiddelbar nærhed af havnen. I tæt samarbejde med Struer Kommune, forstås.
Dermed vil Styregruppen naturligt træde et skridt til siden, men står naturligvis altid klar med en hjælpende hånd med den viden og de erfaringer, vi har fra de seneste års arbejde. Ikke mindst i den første tid hvor den nye bestyrelse for Jegindø Fælleshavn vil stå overfor mange vanskelige opgaver.
Som nystiftet forening vil Jegindø Fælleshavn stå med en meget spinkel økonomi. Dog er der lagt op til, at der i fremtiden vil være to indtægtskilder, som vil skabe grundlag for, at Jegindø Fælleshavn har lidt økonomi at gøre godt med i forhold til fællesarealer. De to indtægtkilder er følgende:
  • Hver forening, som træder ind i Jegindø Fælleshavn, betaler et overkommeligt årligt medlemskontingent
  • Når Struer Kommune overtager driften af havnebassinet, vil indtægterne fra leje af bådepladser blive fordelt mellem Struer Kommune og Jegindø Fælleshavn. Det samme gælder indtægterne fra campere.
Alt i alt er det vel på sin plads at sige, at de fleste bolde triller i den rigtige retning: Snart har vi med Jegindø Fælleshavn en forening, som kan stå for den videre udvikling af vores nedslidte, men dejlige havn, og samle vores ideer og interesser, så alle føler sig både set og hørt.
De juridiske dokumenter i forbindelse med opdelingen af havnen pr. 1/1-2022 er også i proces. Det samme er den kommende driftsaftale. Og mon ikke det en dag vil lykkes os at finde en fond eller to, som kan se spændende perspektiver i at udvikle en helt ny havn på muslingeøen i Limfjorden… vi tror på det!
 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Styregruppen