Fremgang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø
14-01-2022 10:00

Fremgang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø

I 2017 var der en tilvækst på befolkningstallet 22 indbyggere og i 2018 faldt indbyggertallet med 72 personer. I 2019 var der en lille stigning på 18. I 2020 var der et tilbagegang på 20 personer.

Ved udgangen af 2021 var indbyggertallet 2986, og da indbyggertallet ved indgang af 2021 var 2961, vil det sige, at der har været en fremgang på 25 personer.

Fødselstallet stiger også

I 2016 blev der født 25 børn på Thyholm og Jegindø. I 2017 var fødselstallet faldet til 22 børn og i 2018 steg fødselstallet igen til 27 børn. Men i 2019 er fødselstallet igen faldet til 19. og i 2020 var fødselstallet på 15.

Men i 2021 er fødselstallet steget til 19. Fordelt med 8 piger og 11 drenge.