Krav om Coronapas på plejehjem, sociale tilbud, m.v.
16-11-2021 09:00

Krav om Coronapas på plejehjem, sociale tilbud, m.v.

Fra fredag d. 12. november 2021 skal du fremvise gyldigt coronapas, hvis du skal besøge et plejehjem, socialt tilbud, m.v. i Struer Kommune.

I forbindelse med indførelsen af Coronapas og under hensyntagen til den aktuelle smittesituation med COVID-19 indføres der regler om krav om Coronapas bl.a. for besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v.  

Kravet træder i kraft den 12. november 2021 kl. 06.00 

Kravet gælder ikke for brugere af tilbuddene, og omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang til. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller værelse ikke er omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde. 

Følgende personer er undtaget fra kravet: 

  • Børn under 15 år 
  • Nære pårørende 
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v. 
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt af underskrevet af Borgerservice for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test 

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. 

Hvis en besøgende ikke kan fremvise et Coronapas, kan den pågældende bortvises.