Budgetforlig landes med fokus på god service, flere arbejdspladser og mere kultur
17-09-2021 23:00

 

Budgetforlig landes med fokus på god service, flere arbejdspladser og mere kultur

Byrådet har indgået et budgetforlig for budget 2022, hvor god service på velfærdsområderne og fokus på at få flere arbejdspladser samt et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv i kommunen er centrale prioriteringer.

Byrådet i Struer Kommune fastholder med forliget indsatsen for at forblive en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Der vil fortsat være konkrete indsatser for at fastholde og tiltrække flere borgere og virksomheder til kommunen. Desuden skal der i den kommende budgetperiode ske en markant udvikling af havneområdet med det sigte at udvikle en ny bydel med boliger, liberalt erhverv og aktivitetsområder.

Investeringen i Struers havneområde sker i takt med investeringer i Venø, Oddesund og Jegindø havne, og styrker kommunes kystidentitet, der er central for udviklingen af et særdeles attraktivt område af Danmark.

”Vi har og skal have en stabil og sund økonomi. Det er forudsætningen for den fortsatte udvikling af Struer Kommune som et attraktivt bosætningssted med et godt kommunalt serviceniveau, og et godt erhvervsklima med fleksibelt og vedkommende samspil mellem virksomhederne og kommunen. Derfor glæder det mig, at forliget mellem alle partierne i Struer Byråd fastholder ambitionen om, at hele Struer Kommune skal fortsætte den positive udvikling,” siger Niels Viggo Lynghøj, borgmester.

For fortsat at have en robust økonomi med mulighed for vækst og velfærd, skal Byrådet i budgetperioden forholde sig til fire markante fokusområder – nemlig udviklingen:

  • i demografi med en lavere andel af børn og en øget andel af ældre
  • af borgere på midlertidige forsørgelse
  • det specialiserede socialområde, der oplever stigende udgifter
  • stigning af elever på specialundervisningsområdet

Indenfor alle fire områder er der eller vil der blive iværksat initiativer der analyserer mulige løsninger.

Budgettet skal endelig godkendes på byrådsmødet den 12. oktober.

Se mere på www.struer.dk/budget

FAKTA

VÆRD AT VIDE OM DET KOMMUNALE BUDGET

De kommunale udgifter finansieres primært af skatter fra lønmodtagere, virksomheder og boligejere samt tilskud og refusion fra staten. Derudover genereres indtægt via borgernes egenbetaling inden for eksempelvis børnepasning, madservice og socialområdet.

Sådan fordeler budgettet for 2022 sig i hele Struer Kommune
Budgetaftalen gælder for budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025. Her illustreres den overordnede budgetramme for 2022.