Ny kunstudstilling i Regelbau 411
04-08-2021 13:00

Ny kunstudstilling i Regelbau 411

THE REALM OF IN-BETWEEN

20. august til 10. september 2021

Som en del af den internationale biennale for lydkunst, Struer Tracks, viser Regelbau 411 gruppeudstillingen THE REALM OF IN-BETWEEN med studerende fra Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for Elektronisk Musik. 

Med udstillingen sætter Regelbau 411 fokus på lydens evne til at transformere, udvide, forstærke og fortolke forholdet mellem vores fysiske og mentale rum. Kunsthallens særlige beliggenhed danner rammen om fem stedspecifikke værker, der med lyden som centralt greb skaber koblinger mellem vores indre rum – defineret af vores tanker, forestillinger og drømme, og de ydre – defineret af vores fysiske omgivelser. 

Omdrejningspunktet for udstillingen er den hørbare verden og lydens særlige evne til at skabe forbindelser mellem det kropsligt nærværende og vores kollektive såvel som individuelle minder og erindringer med tråde til fortiden, nutiden og fremtiden. 

Udstillingen er kulminationen på et længere forløb, hvor de inviterede kunstnere fra DJK og DIEM har undersøgt spørgsmålet om lydens affektive potentiale og omgivelsernes stedbundne kvaliteter som udgangspunkt for det kunstneriske arbejde.

Udstillingen THE REALM OF IN-BETWEEN åbner sammen med dette års Struer Tracks og er blevet til i samarbejde mellem Regelbau 411, Struer Tracks, Sound Art Lab, Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for Elektronisk Musik. Udstillingen er kurateret af Matilde Best og Simon Thykjær.

Deltagende kunstnere
Benjamin Asger Krog Møller, Livia Bruun Pezzot & Andrea Mailund Glahn, Veronika Nielsen & Amalie Götz, August Norborg og Christian Stenbro.

Om Struer Tracks
Struer Tracks er en international biennale for lydkunst, der finder sted i Struers offentlige rum. Biennalen afholdes for tredje gang fra 20. august til 5. september 2021 – denne gang med temaet Lydens Landskaber og med Charlotte Bagger Brandt som kurator. 

Åbning: 20. august 2021, kl. 14.
Udstillingsperiode: 20. august - 10. september 2021.
Åbningstider: Hver dag fra 10-17. Regelbau 411 har gratis entré.

En stor tak skal lyde til Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Det Obelske Familiefond, Færchfonden og Struer – Lydens By for at have støttet udstillingen.