Ny natlukning af Oddesundbroen
31-05-2021 13:00

Ny natlukning af Oddesundbroen

Til orientering kan vi meddele at Oddesundbroens kørebane vil være spærret for vejtrafik i begge retninger om natten fra kl. 00.05 til kl. 05.00 i perioden fra den
7. juni kl. 00.05 til 11. juli kl. 05.00.

Der vil hver nat hvor der er spærret være mulighed for passage kl. ca. 02.30 i begge retninger.

Der vil efter hidtidig procedure blive åbnet for udrykningskøretøjer.

Passage på fortov/cykelsti er stadig mulig hele døgnet.

I begyndelsen af perioden skal stilladset tages ned og senere skal der malerbehandles på områder hvor det ikke har været muligt fra stilladset.

Under nedtagning af stilladset ligger spærringen fast. Malerbehandlingen er meget vejrafhængig og derfor kan der forekomme perioder hvor spærringer ikke effektueres.

Få SMS ved ændringer og aflysninger

Man tilmelder sig ved at sende SMS med teksten ”BRO” til 1204. herefter vil man modtage en SMS, hvis natspærringer bliver aflyst og broen alligevel er åben.
SMS-servicen er gratis.