2 Natspærringer er aflyst
14-05-2021 10:00

2 Natspærringer er aflyst

Til orientering kan vi meddele at spærring af Oddesundbroens kørebane for vejtrafik i begge retninger om natten fra kl. 00.05 til kl. 05.00 er aflyst for d. 15/5 og d 16/5 .

Spærringer genoptages d. 7/6, mail herom udsendes senere  

Der vil hver nat hvor der er spærret være mulighed for passage kl. ca. 02.30 i begge retninger.

Der vil efter hidtidig procedure blive åbnet for udrykningskøretøjer.

Passage på fortov/cykelsti er stadig mulig hele døgnet.