Thyholmer medforfatter til bog om næstehjælp
06-05-2021 11:00

 

Thyholmer medforfatter
til bog om næstehjælp

En relevant og evig aktuel bog udkommer 27. aril på forlaget Eksistensen.

Bogen er skrevet af præst Ingeborg Kastberg og psykolog Lisbeth Bulig (Lisbeth er opvokset på Thyholm).

Bogen er skrevet med varme, empati, indlevelse og erfaring.

Aktuel, fordi døden er et livsvilkår.

”Død og sorg hører med til det at være menneske – sorg er kærlighedens pris”.

”Bogen giver nogle bud på, hvordan man kan få frimodighed til at være næste for den sørgende”,

Ligesom den giver udtryk for opmærksomhed på menneskers forskellighed, at vi oplever sorgen forskelligt, og møder forskellige forventninger fra omverdens opfattelse af sorgmønstret.

Boger giver en klar opfordring: GØR NOGET!

Som næste står man ofte usikker på, hvordan man skal agere i forhold til den efterlevende, men det ER vigtigt at gøre NOGET, det giver bogen gode eksempler på med udgangspunkt i bl.a. Løgstrups Etiske fordring: ” Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget at dets liv i sin hånd.

Bogen giver eksempler fra dagligdagen, beskriver teorier og faktuelle emner i forbindelse med sorg.

Fra et arrangement på hospice.

”Det, I fortæller os nu, det ved vi godt…

Men vil I ikke fortælle det til de andre – for det lader ikke til, at de ved det”

Jeg kan varmt anbefale bogen. Vi er alle næste. Bogen kan købes i boghandelen.

Ellen Aarlit Gade