Struer Kommune vil kortlægge aktiviteter og planer fra lokalområderne
26-04-2021 13:00
Struer Kommune vil kortlægge aktiviteter og planer fra lokalområderne
Struer Kommune er ved at kortlægge aktiviteter og planer for lokalområderne i Kommunen. Derfor vil de gerne modtage forslag til aktiviteter på Thyholm og Jegindø fra de respektive foreninger som planlægger aktiviteter af den ene eller den anden slags rundt omkring på Thyholm.
Derfor opfordres I til at fremsende jeres forslag til på mail: rikkevj@struer.dk
Forslag skal gerne indeholde:
Titel
Kort projektbeskrivelse
Formål og forventet udbytte
Økonomi
Tidsplan
Øvrige forhold
Afsender navn, telefonnr. adresse og mail.
Forslagene vil derefter blive bearbejdet på kommende borgermøde.
Bemærk at borgemødet alene er en drøftelse af indkomne forslag, men ikke endeligt vil tage stilling til, hvilke forslag der kan og skal arbejdes videre med. Struer Kommune modtager altid gerne forslag til nye, spændende aktiviteter i kommunen.
Borgermødet afholdes forhåbentlig til efteråret med fysisk fremmøde, da jeg personligt synes, at borgermøder kræver fysisk fremmøde, for at skabe bedst mulighed for, at alle kan deltage uanset adgang til computer og andre elektroniske medier.
SU på forslag er snarest muligt til

.