Ny pulje til kickstart af kultur- og fritidslivet i Struer Kommune
25-04-2021 09:00

Ny pulje til kickstart af kultur-

og fritidslivet i Struer Kommune

For at genrejse kultur- og fritidslivet efter nedlukningen og give
foreningslivet fornyede muligheder etableres, der en pulje, der
skal sikre, at Struer Kommune også i fremtiden har et levende
og mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Sommeren og bedre tider er forhåbentligt lige om hjørnet, og
selvom Struer Kommune har et stærkt kultur- og fritidsliv, har
restriktionerne under COVID-19 sat sine klare udfordringer.

Mange foreninger har oplevet medlemsafgang, manglende
kontingentindtægter og mulighed for at skabe økonomi til aktiviteter,
ligesom kulturområdets aktiviteter er ramt af manglende indtjenings-
grundlag.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget etableret en særlig genstarts-
pulje for at kickstarte kultur- og fritidslivet:

“På trods af de mange restriktioner under COVID-19 har en række
af forskellige ildsjæle holdt gang i aktiviteter og holde humøret højt i
en svær tid. Vi skal værne om foreningslivet og derfor står vi i Struer
Kommune klar med en ny pulje på 350.000 kroner, der skal være
med til at kickstarte foreningslivets mange og stærke fællesskaber,”
siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Møller Pedersen.

Genstartspuljen på 350.000 kr. er en hjælp til de specifikke ting, som
fylder for den enkelte aktør. Nogle aktører har brug for tilskud til
omlægning af allerede planlagte aktiviteter til nye formater, f.eks. fra
indendørs aktivitet til udendørs eller skalering af en allerede planlagt
aktivitet fra f.eks. stort deltagerantal til mindre deltagerantal.

Andre aktører har brug for at give et løft til fællesskabsfølelsen, hvor-
til der eksempelvis kan søges tilskud til et corona-venligt sommer-
arrangement, en inspirationstur eller udemiljø med plads til grill og
hygge.

”Vores mange frivillige ildsjæle, foreninger og kulturaktører har en
glødende begejstring og entusiasme for at gøre en reel forskel og den
skal og vil vi gøre alt for understøtte. Struer Kommune står derfor klar
med let adgang til rådgivning og sparring til ansøgning af den nye
genstartspulje, der er hurtig og let at søge. Der er kort sagsbehandlings-
tid, og der kan søges til det som gør den største forskel hos den
enkelte ansøger”, siger Lars Møller Pedersen

Kriterier og proces for ansøgning

Puljen kan søges i perioden fra d. 16. april og indtil d. 25. maj 2021

Ansøgning indeholdende projektbeskrivelse max 1 A4-side
+ relevante bilag, samt budget stiles til kfl@struer.dk

Indkomne ansøgninger behandles på næstkommende
Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.

Puljen udmøntes efter følgende kriterier:

 • At ansøger er en del af folkeoplysnings- og kulturområdet i
  Struer Kommune - dog ikke som kommerciel aktør.
 • At der afprøves nye formater eller initiativer til at gennemføre
  aktiviteter tilknyttende sig til ansøgers grundformål på trods
  af de til enhver tid gældende covid-19 restriktioner
 • At det skabes mulighed for eller afprøves nye aktiviteter med
  formål at aktivere eller fastholde medlemmer og aktiviteter,
  hvor det ikke er muligt at gennemføre aktiviteter tilknyttende
  sig til ansøgers grundformål
 • At midlerne bidrager til læring, kompetenceudvikling eller
  uddannelse af ansøgers medlemmer, instruktører eller
  brugere
 • At der startes initiativer eller tiltag som sikrer nye eller bedre
  fremtidige muligheder til at gennemføre aktiviteter tilknyttende
  sig til ansøgers grundformål
 • At midlerne bruges til trivselsfremmende eller fællesskabende
  formål hos ansøgers medlemmer

For mere info kontakt formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
Lars Møller Pedersen på telefon 60757429 / lmp@struer.dk,
eller Center for Kultur, Fritid og Lokalområder på 96848522 /
kfl@struer.dk eller læs mere på ww.struer.dk