Plan for automatisk nedlukning i Struer Kommune, hvis
13-04-2021 11:00

Plan for automatisk nedlukning i Struer Kommune, hvis ...

Som led i udmøntningen af den politiske Rammeaftale om plan for genåbning af 22. marts 2021 er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger af skoler og uddannelsesinstitutioner. Få her et overblik over, hvordan det har betydning for Struer Kommune.

Den nye model for kommuners nedlukninger indeholder klare kriterier for, hvornår der skal ske automatisk nedlukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv, etc

Modellen er bygget op om to spor; automatisk nedlukning af sogne og automatisk nedlukning af kommuner.

For Struer Kommune gælder det, at det er relativt små antal smittede, der kan ende med at effektuere en automatisk nedlukning. Nedenfor kan du få et overblik over kriterierne og konsekvenserne af en eventuel nedlukning.

Automatisk nedlukning af sogne

Incidensgrænsen for automatisk nedlukning sogne er, når følgende tre kriterier ALLE er opfyldt på samme tid:

  • +400 incidens (ikke testkorrigeret, da dette ikke beregnes på sogneniveau)
  • +20 smittetilfælde de sidste syv dage
  • +2 positivprocent

Nedlukningen af sognene skal ophæves, når sognet en uge i træk af været under niveau for ét af ovenstående tre parametre.

Automatisk nedlukning af kommuner

Incidensgrænsen for automatisk nedlukning af kommuner er:

  • +200 (testkorrigeret)

Incidensgrænsen svarer til, at 42 borgere i Struer Kommune er testet positiv for COVID-19. Mandag d. 12. april 2021 var det aktuelle tal på 4 smittede personer, de seneste syv dage.

Når en automatisk nedlukning på enten sogne- eller kommuneniveau eksekveres, betyder det, at:

  • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet/kommunen lukkes. Det gælder både for private, selvejende og kommunale tilbud.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter lukkes. Det omfatter både statslige, kommunale og private tilbud.

Desuden gælder det, at lukning af liberale erhverv, serveringssteder, udvalgsvarebutikker, etc. også kan blive lukket efter vurdering af Folketingets Epidemiudvalg.

Hvornår kan nedlukningen ophæves?

Hvis Struer Kommune kommer i en situation, så den automatiske nedlukning effektueres, kan nedlukningen ophæves, når Struer Kommune hver dag i en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder. Det svarer til 42 eller færre smittede i Struer Kommune.