Virtuelt borgermøde: Naturstrategi
15-03-2021 21:00

Virtuelt borgermøde: Naturstrategi

Bidrag til, hvordan vi bedst skaber, udvikler og bevarer naturen i Struer Kommune.

Hvordan skaber, udvikler og bevarer vi bedst naturen i Struer Kommune?

Kom med til virtuelt borgermøde om Struer Kommunes naturstrategi, hvor du kan høre mere om tankerne bag vores nye naturstrategi samt komme med input og kommentarer til strategien.

Borgermødet afholdes virtuelt på grund af forsamlingsforbuddet.

Tid og sted

Virtuelt borgermøde: Struer Kommunes nye naturstrategi

19.00-21.00 – 24. marts 2021

Link til deltagelse via din egen computer offentliggøres her i starten af uge 12.

Mere om naturstrategien

Vi vil skabe gode rammer for naturoplevelser til borgere og turister på naturens præmisser.

Vores varierede byder blandt andet på skov, overdrev, moser, strandenge, heder og søer.

Derudover har vi en lang kyststrækning med et væld af forskellige kysttyper krydret med mange af kommunens mest værdifulde naturområder. For eksempel strandengene, som udgør vigtige yngle-, raste- og fourageringssteder for adskillige fuglearter.

Naturstrategien er opdelt i fem temaer:

 • Naturen på land
 • Vandløb og søer
 • Fjordene og kystlandet
 • Natur og klima
 • Natur i byen
   

Vi vil inddrage borgere, landbruget og underviserne med inspiration til hvordan man skaber mere vild natur på sin egen grund og dermed er med til at skabe flere levesteder for vilde dyr og planter.

Med naturstrategien får vi en plan for at:

 • bevare og udvikle naturen i Struer Kommune
 • skabe mere natur i byerne
 • indtænke natur i klimaprojekter
 • skabe opmærksomhed på vores arbejde for både at udvikle og bevare en mangfoldig og varieret natur
 • styrke de særlige steder, der findes i vores natur med både sjældne og mere almindelige arter og muligheden for oplevelsen af dem
 • forbedre forbindelsen mellem de forskellige naturområder
 • øge mulighederne for en god naturoplevelse

Bliv inspireret

Naturstyrelsen har lavet denne fine video med "1000 grunde til at beskytte naturen".