Corona: Sommerhuset skal opfylde nye behov
11-03-2021 15:00

Corona: Sommerhuset
skal opfylde nye behov

HJEM NR. 2: Et sommerhus er mere end til ferie – også til hjemmekontor og brug uden for sæsonen

Danskerne har genoplivet kærligheden til sommerhuset i coronatiden, og det kan ikke kun mærkes på salget, men også på købernes fokus: Et sommerhus skal også fungere i en hverdag med mere hjemmearbejde og flere ophold uden for sæsonen.

Mange danskere har købt og lejet et sommerhus, mens landet – og udlandet - har været lukket af corona. Flere har holdt ferie, taget et tiltrængt get-away fra derhjemme eller ligefrem ’flyttet ind’ og arbejdet fra sommerhuset.

En god netforbindelse

Homes sommerhus-mæglere kan mærke, at flere sommerhuskøbere vægter en god netforbindelse og muligheden for brug uden for sommersæsonen højere nu.

 • Der er købere, der ønsker at ’arbejde’ fra sommerhuset og bruge det som et hjem nummer 2. Så ja, det er bestemt blevet et tema, at sommerhuset er opdateret, således at man kan benytte det hele året, og der er en ordentlig fiberforbindelse,  siger ejendomsmægler Morten Skovholm hos Home Syddjurs.

Tendensen kan ses rundt omkring i landet. Også på Norddjurs og på Lolland-Falster mærkes interessen.

 • Internet-forbindelsen er mere i fokus nu, da hjemmearbejdspladsen flytter med i sommerhuset, ” siger ejendomsmægler og indehaver Sofie Vogt fra Home Grenaa – Norddjurs.
 • Det stiller især krav til internet-hastighederne, siger indehaver Jørgen Danielsen fra Home med fem forretninger på Lolland og Falster.
   
 • Home Syddjus fortæller, at dem, der vil bruge sommerhuset som et andet hjem, har lidt større krav til isolering, opvarmning og standen generelt. Her sælger de nyere sommerhuse rigtig godt.

Mere komfort

Når et sommerhus skal bruges mere, så vægter ting som et godt køkken med opvaskemaskine, en velfungerende varmepumpe og et badeværelse med gulvvarme højere. Det er med til at give lidt mere komfort, som vi kender fra vores rigtige hjem.

Hvis ikke man har tilladelse til at bo i sommerhuset hele året, er der begrænsninger på opholdene i perioden fra november til februar (se faktaboks).

Og så handler et sommerhuskøb selvfølgelig om meget andet end at koble op til nettet… også muligheden for at koble af er helt i top.

 • Den typiske køber hos os kommer fra København, bor i lejlighed og drømmer om et fristed med skøn natur og fred og ro, siger ejendomsmægler Michael H. Jørgensen og indehaver af fem Home-forretninger – blandt andet i landets største sommerhus-kommune Odsherred.

Interessen for sommerhus-køb er fortsat stor, men udbuddet af sommerhuse er halveret på landsplan det seneste år, forklarer Home.

Hvornår må man bo hele året i sommerhus?

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder et af disse krav:

 • Du har ejet dit sommerhus i ét år og er enten førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller over 60 år og gået på pension.
 • Du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde.
 • Du har fået dispensation af kommunen, hvor sommerhuset ligger i.

Kilde: Borger.dk

Sådan må du bo i og bruge dit sommerhus

 • Planloven sætter nogle grænser for, hvor meget du må benytte dit sommerhus, hvis ikke du ikke opfylder kravene til helårsbeboelse:
 • I § 40 hedder det, at en bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra den 1. november til udgangen af februar, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet.
 • De enkeltstående ophold i perioden fra 1. november til udgangen af februar må ikke overstige 3-4 uger og må samlet set i udgøre højeste halvdelen af vinterhalvåret. Dvs. at et sommerhus kan benyttes i op til 43 uger i alt om året.
 • Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.