Afgangseleverne tilbage på skolen
27-02-2021 00:00

Afgangseleverne tilbage på skolen

De ældste elever på folkeskolerne kan se frem mod at møde fysisk på skolen igen fra mandag d. 1. marts. 

De tre overbygningsskoler i Struer Kommune kan fra mandag slå dørene op for afgangseleverne, der som resultat af regeringens genåbningsplan, igen kan møde fysisk til undervisning på skolen.

”Vi glæder os til at se tage imod eleverne og give dem muligheden for en god afslutning på deres skoletid. Vi ved at eleverne har ventet på at kunne komme tilbage og vi er klar til at give dem den bedste mulige velkomst,” siger Centerchef for Skole og Dagtilbud, Jeannette Enevoldsen.

Dog foreskriver retningslinjerne, at ikke alle afgangselever må komme på skolen samtidig. Eleverne må desuden maksimalt fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, hvorefter de skal modtage fem dages undervisning uden fysisk fremmøde.

”Medarbejderne og ledelsen tilrettelægger ud fra de restriktioner, der er gældende, således vi skaber det bedste mulige rammer for eleverne at modtage den nødvendige undervisning i. Der er et vist logistikarbejde med at få kabalen til at gå op, men vi bliver klar til mandag,” tilføjer Jeannette Enevoldsen.

Afgangsleverne kommer tilbage på skolen efter følgende plan:

Limfjordsskolen
Eleverne møder ikke ind i uge 9, men skriver den obligatoriske projektopgave på tværs af klasserne virtuelt som planlagt og møder derefter ind til fysisk undervisning.

Thyholm Skole
9.A møder til fysisk undervisning i uge 9 og 9.B og 10.A møder i uge 10.

Parkskolen
9.A og 9.B møder til fysisk undervisning i uge 9 og 9.I møder i uge 10.

Test

Struer Kommune opfordrer kraftigt til, at man lader sig teste.

Den nærmere planlægning af testning på skolerne pågår i øjeblikket, og kapaciteten i kommunens podeteams på skoleområdet bliver udvidet som en følge af genåbningen.

For elever og medarbejdere i grundskolen er der tale om en kraftig opfordring til to ugentlige test.

Elever skal i udgangspunktet teste sig i fritiden. Den lokale skoleledelse kan dog fastsætte rammer for, at test kan foregå i skoletiden. Forældrene kan holde sig opdateret på Aula angående test.

Elever og ansatte skal i starten bruge den eksisterende testkapacitet, herunder selv foretage bookning mv. Der arbejdes desuden på at tilvejebringe mulighed for selvtest lokalt på skoler og uddannelsesinstitutioner.

En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test.

Test af elever under 15 år kræver, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke.

Aftale om styrket faglighed og trivsel

Regeringen har indgået en aftale med Folketingets øvrige partier med henblik på at understøtte trivslen og den faglige udvikling for de elever, som nedlukningen af skolerne har påvirket negativt.

Der lægges op til at give skolerne frihed og fleksibilitet til at kunne arbejde bedst muligt med elevernes faglige progression frem mod sommerferien.

Der afsættes en samlet ramme på 600 mio. kr., og der skal nu indgås en aftale med kommunerne om den konkrete udmøntning.

Centralt for folkeskolen er:

  • Ramme til et fagligt løft (ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid i SFO el.lign.): 174 mio. til grundskolen.
  • Ramme til øvrige indsatser til at styrke trivsel: 88 mio. kr. til bl.a. PPR (44 mio. kr.), klubberne (15 mio. kr.), foreninger, elevråd m.v.

Rammen til folkeskolen er beregnet på baggrund af elevtallet i 9. og 10. klasse, og Struer Kommune forventer at modtage en tilsvarende andel af midlerne. Midlerne bindes ikke til konkrete initiativer, da der lokalt skal være mulighed for en varieret indsats, som tilpasses eleverne og behovet på de enkelte skoler.

Overgang til 7. klasse

Det er i øjeblikket ikke muligt at afholde informationsmøder for elever og forældre på nuværende 6. klassetrin. Derfor er de tre overbygningsskoler gået sammen om et fælles informationsbrev, hvor proceduren for tilmelding til 7. klasse er beskrevet. Samtidig vil de tre skoler præsentere sig selv og deres tilbud i en fælles film målrettet elever og forældre.

Konfirmandundervisning

Konfirmationerne i 2021 er udskudt til efter sommerferien, og det er samtidig besluttet, at konfirmandundervisningen fortsætter længere ind i skoleåret end vanligt, da også konfirmandundervisningen er ramt af nedlukning.