MIDLERTIDIG LUKNING AF LYNGS KIRKE PGA. CORONARESTRIKTIONER
25-02-2021 23:00
MIDLERTIDIG LUKNING AF LYNGS KIRKE
PGA. CORONARESTRIKTIONER
Det er pr. 23. februar i Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø menighedsråd blevet besluttet at midlertidigt lukke for gudstjenester i Lyngs Kirke.

Beslutningen træder i kraft per dags dato. Der vil stadig være mulighed for at afholde kirkelige handlinger, dvs. begravelse/bisættelse, samt dåb og vielse i kirken er stadig mulig.
 
Årsagen til nedlukningen er de kraftigt reducerede pladser som følge af de nuværende restriktioner (6 pladser) og den deraf følgende manglende søgning mod kirken.
 
Imidlertid vil vi bede jer alle om at benytte sig af de andre kirker, hvis I ønsker at deltage i gudstjeneste. Skulle der komme en lempelse, så vil vi selvfølgelig genoverveje situationen.
 
Vi håber på jeres forståelse.

- Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd