Nyt struer.dk: En bedre digital oplevelse
25-02-2021 12:00

Nyt struer.dk:
En bedre digital oplevelse

Fra i dag kan borgere, virksomheder og tilflyttere opleve Struer Kommunes nye hjemmeside – www.struer.dk

Struer Kommune har fået ny hjemmeside, der skal give alle besøgende en bedre digital oplevelse af Struer Kommunes. Hjemmesidens transformation har haft særligt fokus på at gøre information og muligheder mere tilgængelige for borgere, virksomheder og andre med behov og interesse fra og for Struer Kommune. 

“Som kommune har vi mange ting at tilbyde borgere, virksomheder, tilflyttere og turister, hvilket den digitale oplevelse selvfølgelig også skal afspejle. Med det nye struer.dk vil mange forhåbentligt opleve en mærkbar forbedring af det digitale møde med Struer Kommune, når man søger den information, man skal bruge,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Den nye primære onlineplatform for kommunen har været hovedopgaven i et igangværende projekt om kommunens digitale tilstedeværelse. Projektet blev startet i 2019, hvor Struer Kommunes digitale tilstedeværelse trængte til en gennemgribende revision både indholdsmæssigt, teknisk og brugeroplevelsesmæssigt. 

Fokuseret på muligheder

Flere og flere borgeres første kontakt med kommuner forekommer oftere gennem digital kontakt, hvilket sætter større krav til det digitale produkt som Struer Kommune skal levere. Hjemmesiden fokuserer særligt på at give besøgende overblik over de muligheder inden for eksempelvis skole- og dagtilbudsområdet, pleje- og ældreområdet og sundhedsområdet til opgaver inden for borgerservice, trafik og klima.

“Vores nye hjemmeside afspejler, at vi i Struer Kommune har et mål om nærhed til borgerne kombineret med at levere høj faglig kvalitet og innovation i kernevelfærden. Visionen er, at vi er tæt på mennesker, teknologi og natur og et attraktivt sted at bosætte sig, arbejde og leve, hvilket vores primære digitale indgang nu afspejler,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Den nye hjemmeside kan besøges fra i dag på www.struer.dk

Har du ris, ros eller kommentarer?

Hvis du oplever fejl eller har indspark til hjemmesidens indhold eller udformning, er du velkommen til at skrive til kommunikation@struer.dk – der følges løbende op på input fra alle.