Tilfredsstillende udvikling i Hvidbjerg Bank A/S
24-02-2021 14:00

Tilfredsstillende udvikling
i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank opnåede i 2020 et resultat før skat på 18,6 mio. kr. mod 32,3 mio. kr. året før. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 11,1 %. Resultatet efter skat blev på 14,7 mio. kr. mod 27,2 mio. kr. året før.

Banken anser resultatet for at være tilfredsstillende, set i lyset af et år, der i høj grad har været præget af Coronapandemien.

Det lavere resultat i 2020 skyldes primært sidste års indtægter for salget til Nykredit af 75 % af bankens aktier i Sparinvest. Samtidig er 2020 påvirket af et ledelsesmæssigt skøn til nedskrivningerne på 10,3 mio. kr. til afledte effekter af Coronapandemien. Det afsatte beløb svarer til 1,3 % af bankens udlån.

Coronapandemien har i 2020 præget samfundet og har også påvirket Hvidbjerg Bank. I starten af 2020 troede eksperterne ikke Danmark ville blive berørt, men i marts 2020 tog Coronasmitten fart og det endte med en nedlukning af det danske samfund.

Da samfundet åbnede op igen i maj, opstod der stor aktivitet på boligområdet, og 2020 blev et rekordår for bolighandler, hvilket også har resulteret i høj aktivitet i banken.

I efteråret og vinteren 2020 er der igen indført nye restriktioner og nedlukning af Danmark.

Fortsat højt aktivitetsniveau
Hvidbjerg Bank har igen i 2020 haft pæn kundetilgang. Der har været høj aktivitet med både nye og eksisterende kunder.

Derudover har Hvidbjerg Bank med baggrund i kundernes efterspørgsel øget forretningsomfanget med sine samarbejdspartnere omkring formidling af realkreditlån, forsikringer, investering og pension. Senest har banken købt sig ind i Opendo, og tilbyder nu også erhvervsleasing, som en del
af produktpaletten.

Samtidig har der været fokus i banken på implementering af den øgede lovregulering og fortsat digitalisering af kundevendte platforme og interne arbejdsgange.

Udbytte og nye kapitalkrav
Der indføres i de kommende år en række øgede kapitalkrav, der skal være med til at polstre bankerne yderligere. Banken vil som tidligere udmeldt bruge de næste år til at styrke kapitalen, og
det er fortsat baggrunden for ikke at udbetale udbytte.

Banken ønsker, at kapitalkravene primært skal dækkes af egenkapital. Hvidbjerg Bank aktien er det seneste år steget 32 %.

Forventninger til 2021
Hvidbjerg Bank venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet med baggrund i en stærkere og stærkere lokal opbakning i hele bankens virkeområde, hvorfor der forventes stigninger i
forretninger og udlån i 2021. Samtidig forventes omkostningerne stadig at stige i takt med bankens udbygning.

Banken forventer på denne baggrund et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. i 2021.