Hvordan har du det?
07-02-2021 12:00

 

Hvordan har du det?

Sådan spørger Struer Kommune og Region Midtjylland borgerne i Struer Kommune, når befolkningens sundhed og trivsel i en tid med corona skal undersøges fra d. 5. februar 2021.

Hvert fjerde år svarer regionens borgere på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Det gør de i den største danske undersøgelse om sundhed og trivsel: ”hvordan har du det?”

Nu er det tid igen. Den 5. februar lander spørgeskemaet i den digitale eller almindelige postkasse hos udvalgte borgere over 16 år i Struer Kommune. Svarene former kommunens og regionens fremtidige sundhedspolitik og -indsats.

Hvordan påvirker corona os?

Undersøgelsen bliver brugt både til at følge udviklingen over tid i sundhedsvaner, mental sundhed og sygelighed og samtidig til at opfange nye tendenser. I år giver den en særlig indsigt i, hvordan corona-pandemien påvirker os.

”Perioden under corona-pandemien har uden tvivl haft påvirkning på mange personers generelle trivsel og velvære. Og når vi nu spørger ”hvordan du har det?”, så vil vi I år særligt gerne vide, hvad corona har betydet for dig. Det giver os bedre mulighed for at sætte en retning for, hvordan vi kan skabe fundamentet for trivsel og sundhed hos borgerne i Struer Kommune – også efter corona-pandemien,” uddyber formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Anne Kristine Bøge Petersen.

En forskningsmæssig skattekiste

Seniorforsker Karina Friis fra DEFACTUM, der er projektleder på undersøgelsen, peger på, at "Hvordan har du det?" både er praktisk anvendelig og samtidig indeholder et stort forskningsmæssigt potentiale:

- Vi oplever, at kommunerne er meget ivrige efter at få indsigt i den viden, der ligger i "Hvordan har du det?"-undersøgelsen, og at de i vid udstrækning bruger denne viden som grundlag for deres indsatser. Det er den praktiske anvendelse af resultaterne, der skaber værdi gennem bedre indsatser til borgerne.

- Undersøgelsen er samtidig en skattekiste af data til forskning. Den gør os eksempelvis klogere på helbredsmæssige konsekvenser af ensomhed, risikofaktorer for stress, om tatoveringer øger risikoen for kræft, og i hvor høj grad patienter oplever, at det er svært at følge deres behandling. Den type viden får vi kun svar på, hvis vi spørger borgerne selv, fortæller Karina Friis.

 

FAKTA         

  • I Region Midtjylland indsamles spørgeskemaerne: Hvordan har du det? fra den 5. februar til den 13. maj 2021
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel
  • For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet

 

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

  • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
  • I Region Midtjylland får 70.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
  • Region Midtjylland udsender to forskellige spørgeskemaer: et til unge (16-24 år) og et til voksne (25 år og opefter)

 

Nationale parter

  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen
  • Baggrund for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundhedsministeriet
  • På landsplan modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema

 

Offentliggørelse af resultater

En forskergruppe i DEFACTUM udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen for Region Midtjylland. Rapporten offentliggøres i foråret 2022

Læs mere om undersøgelsen på www.hvordanhardudet.rm.dk