Sagsbehandlingen på børnehandicapområdet er forbedret
03-02-2021 12:00

Sagsbehandlingen på børne-handicapområdet er forbedret

Børnehandicapområdet i Struer Kommune har siden sommeren 2020 kørt et samarbejde med Taskforce – Handicap om at forbedre og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Den første rapport fra samarbejdet peger på flere positive ting og giver samtidig gode anbefalinger til sagsbehandlingen.

Taskforce – Handicap, der en fælles indsats mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, peger i en ny analyserapport på flere styrker ved sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i Struer Kommune. Samtidig kommer rapporten også med anbefalinger til kommunen, hvor sagsbehandlingen på børnehandicapområdet kan forbedres yderligere.

Struer Kommune indgik et samarbejde med Taskforce – Handicap, da kommunen i 2018 havde en forholdsvis høj omgørelsesprocent blandt påklagede afgørelser på børnehandicapområdet – det vil sige kommunalt afgjorte sager, der efter klage fra pårørende blev omgjort af Ankestyrelsen. Året efter – i 2019 – blev blot en enkelt sag omgjort af Ankestyrelsen. Struer Kommune valgte – trods nedgangen i omgørelser fra 2018 til 2019 – at takke ja til et samarbejde med taskforcen.

“Man kan altid blive bedre, og på trods af kun en enkelt omgjort sag i 2019, valgte vi at takke ja til tilbuddet fra Taskforce – Handicap. Rapporten indeholder nogle anbefalinger, hvor vi kan forbedre os yderligere, men ikke noget, der giver grund til bekymring. Det er tværtimod gavnligt at få indsigter i vores sagsbehandling og interne samarbejde af nogen udefra,” siger direktør for velfærdsområdet i Struer Kommune, Lotte Junker Pedersen.

Særdeles god og ensartet systematik

Ifølge rapporten, så udmærker børnehandicapområdet i Struer Kommune sig især ved at have en ‘særdeles god og ensartet systematik i børnefaglige undersøgelser’, mens sagsbehandlingen også er god til at inddrage forældre og netværk i barnets og den unges sag.

Rapporten anbefaler blandt andet, at Struer Kommune øger samarbejdet om hjælpemidler samt at der kan være behov for retningslinjer, der fordeler roller og ansvar i forbindelse med borgeres overgang til voksenlovgivning ved det 18. leveår.

“Både ledelse og medarbejdere sætter pris på samarbejdet med Taskforce – Handicap, og vi ser frem til det videre arbejde med at implementere anbefalingerne fra rapporten. Det er samtidig positivt, at medarbejderne deler glæden ved samarbejdet og finder det meningsfuldt at forbedre kvaliteten yderligere,” siger Lotte Junker Pedersen.

Samarbejdet med Taskforce – Handicap fortsætter i et udviklings- og læringsforløb, der planlægges i tæt samarbejde mellem taskforcen og Struer Kommune på baggrund af fundene fra analyserapporten. Her skal der blandt andet fokuseres på at optimere samarbejdet mellem de forskellige sagsbehandlere på børnehandicapområdet i kommunen.

FAKTA

Struer Kommune samarbejder i en 2-årig periode med Taskforce – Handicap, der skal forbedre sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i kommunen. Samarbejdet startede i sommeren 2020.

Baggrunden er, at Struer Kommune i 2018 havde en forholdsvis høj omgørelsesprocent, hvor 15 ud af 18 påklagede afgørelser blev omgjort af Ankestyrelsen efter klage fra pårørende. Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 117 borgere i Struer Kommune, der modtog ydelser efter børnehandicaplovgivningen.

I 2019 blev blot 1 ud af 6 påklagede afgørelser omgjort af Ankestyrelsen.