Opfordring til kulturminister Joy Mogensen om udmelding til eventbranchen
31-01-2021 11:00

Opfordring til kulturminister Joy Mogensen om udmelding til eventbranchen

En presset, frustreret og bange eventbranche opfordrer Kulturministeren til snarligt og senest udgangen af februar at komme med en udmelding om afvikling af offentlige arrangementer i 2021 – eventuelt med en tidslinje om, hvornår det forventes at kunne gennemføres.

Den danske eventbranche er som noget unikt grundsten og katalysator i mange lokale forenings- og detail-aktiviteter. På grund af meget lang tidshorisont til planlægning og markedsføring. Samtidig er der hele industrier, hvis virksomheder er afhængige af denne branche. Det er festivaller, koncerter, by- og markedsfester og alle typer offentlige arrangementer og events, som er afhængige af en snarlig udmelding.

Uvisheden, de store risici og de manglende retningslinjer har også fået et netværk med udgangspunkt i kulturudvalgsformænd i trekantsområdet og Middelfart til at komme med et opråb til Kulturminister Joy Mogensen. Et opråb som By- og Markedsfester i den grad bakker op om:

”Vi ser med stor alvor ind i massedød i eventbranchen, hvis der ikke snart kommer en afklaring eller i det mindste en tidslinje med nogle retningslinjer og forventninger, som vi kan forholde os til”, udtaler formand Otto Skak og fortsætter: ”Det er derfor også fantastisk at opleve, at kulturudvalgsformændene i…. nu har taget dette initiativ, som vi håber får ministeren i tale”.

Som netværket skriver: En manglende udmelding der kan sikre klarhed og dermed aftalegrundlag for arrangører og leverandører, vil i lighed med aflysninger af de mange udendørs events få store økonomiske konsekvenser for arrangørerne. Det gælder arrangementer i alle størrelser.

I tilfælde af en udmelding der betyder aflysninger af udendørs events i 2021, er det selvsagt vigtigt for festivaler og markeds- og byfesters fortsatte eksistens, at disse events omfattes af kompensationsordninger der som minimum kan dække faste omkostninger, herunder løn, husleje mv. I den forbindelse kan det oplyses at man i Tyskland og Østrig har sikret en kompensationsordning, hvor festivalerne kan arbejde videre som vanligt og skulle festivalerne ende med at blive aflyst, vil de blive kompenseret.

For yderligere oplysninger kan formand for By- og Markedsfester Otto Skak (tlf 28 87 50 50 mail os@ssbad.dk) eller talsmand for netværket Kjeld Thrane (tlf 41 28 35 11 mail kjth@haderslev.dk) kontaktes.

For yderligere information, kontakt venligst:
By- og Markedsfester i Danmark - www..by-markedsfester.dk - formand  Otto Skak - os@ssbad.dk - 28875050