Lille tilbagegang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø
14-01-2021 08:00

 

Lille tilbagegang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø

I 2017 var der en tilvækst på befolkningstallet 22 indbyggere og i 2018 faldt indbyggertallet med 72 personer. I 2019 var der en lille stigning på 18.

Ved udgangen af 2020 var indbyggertallet 2961, og da indbyggertallet ved indgang af 2020 var 2981, vil det sige, at der har været en tilbagegang på 20 personer.

Fødselstallet er faldet

I 2016 blev der født 25 børn på Thyholm og Jegindø. I 2017 var fødselstallet faldet til 22 børn og i 2018 steg fødselstallet igen til 27 børn. Men i 2019 er fødselstallet igen faldet til 19. og i 2020 er fødselstallet på 15.