NØDUNDERVISNING OG NØDPASNING FOR FOLKESKOLEELEVERNE I STRUER KOMMUNE
30-12-2020 19:00

 

NØDUNDERVISNING OG NØDPASNING FOR FOLKESKOLEELEVERNE I STRUER KOMMUNE

Regeringen har forlænget coronarestriktionerne til den 17. januar 2021 og der er derfor indført nødundervisning og pasning på alle folkeskoler.

De forlængede coronarestriktioner betyder i Struer Kommune, at der iværksættes nødundervisning og nødpasning på alle folkeskoler.

Eleverne tilknyttet specialtilbud på Limfjordsskolen, Thyholm Skole, Struer Skolehjem og heltidsundervisning på Ungdomsskolen er undtaget og skal derfor fortsat møde fysisk på skolen. Ligesom elever med begrundet særlige, sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov fortsat modtages fysisk på skolen.

Der indføres nødpasning for børn fra 0.-4. klassetrin, hvis forældrene varetager kritiske funktioner, så de kan få passet deres børn.

Den første dag kan undervisningen for elever på 0.-4. klassetrin være tilrettelagt på en særlig måde, så skolerne kan omlægge undervisningen og udlevere materialer og computere til eleverne.

Forældre og elever får direkte fra deres respektive skole nærmere besked om, hvordan opstarten og nødundervisningen tilrettelægges.

Dagtilbud holder fortsat åbent.

Nødundervisning og nødpasning gælder fra d. 4. januar 2021 indtil d. 17. januar 2021.