GRUNDLOVSCEREMONI
22-12-2020 14:00

GRUNDLOVSCEREMONI

Struer Kommune holder den anden grundlovsceremoni den 11. februar 2021 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som til deler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til Ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

Struer Kommune afholder to gange om året en grundlovsceremoni. 

Tilmelding

Struer Kommune holder grundlovsceremoni den 11. februar 2021 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus. 

Tilmelding til sekretariatet_afdpost@struer.dk senest den 25. januar 2021. 

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. 

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 
opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark 
pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller 
pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land ed de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker 

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. 

Blanketten hedder "blanket til afgivelse af erklæring".