Der er skåret en gæst ​væk juleaften
23-12-2020 14:00

Der er skåret en gæst
væk juleaften

Flere må holde jul alene eller i tosomhed. Se hvor mange vi mødes juleaften. Corona-smitten og de skærpede restriktioner betyder, at danskernes jul ikke bliver helt, som den plejer

Corona har allerede spændt ben for mange ting i julen i år, men selve juleaften er der ikke lagt i kakkelovnen til store forvandlinger, viser en rundspørge, som analysevirksomheden YouGov har gennemført for Home blandt 1882 danskere, der holder jul.

”Vi bliver lidt færre rundt om julebordet i år. Gennemsnittet falder med én julegæst – fra ’normalt’ godt 8 til 7 samlet i år. Det kan godt virke overraskende, at corona ikke påvirker juleaften mere, men det viser nok også, at vi har stærke juletraditioner og ønsker at holde fast i en jul, som vi kender i en tid, hvor vi vist alle har brug for noget at glæde os over og se frem til, ” siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home.

Langt de fleste holder sig indenfor myndighedernes råd om at være max. 10 personer samlet juleaften.

  • 9 ud af 10 (92 %) bliver færre end eller max.10 samlet juleaften.
  • 5 % bliver mellem 11-15 personer og 2 % svarer ’ved ikke’. Ingen planlægger at være flere end 15.

I undersøgelsen er folk også spurgt om, hvor mange personer de i snit har været sammen med juleaften de seneste fem år (incl. sig selv).

  • På en ’normal’ juleaften er der 2 %, der holder ’storjul’ med mellem 16-20 personer, men altså ikke i år.
  • Men spørgeundersøgelsen viser, at flere skal fejre julen alene eller i tosomhed i år. 5 % er alene og 9 % er to personer i år - mod ’normalt’ 3 % og 5 %.

”Coronapandemien giver allerede store savn og afsavn i mange hjem – især i de mest sårbare grupper af befolkningen – og juleaften bliver desværre ingen undtagelse ” siger Michael Dalsager.

Corona-pandemien ser derimod ikke ud til at påvirke juletrafikken sønderligt, altså hvor langt danskerne har ’hjem til julen’ i år.

”Folk, der skal på farten i Danmark, har 74 kilometer* til der, hvor de skal fejre julen i år. Det er omtrent det samme som sidste år, hvor vi skulle transportere os 78 kilometer, ” siger Michael Dalsager.

  • Tallet dækker helt naturligt over store forskelle. 10 % har mere end 100 kilometer, mens 15 % har max. 10 kilometer. 49 % skal slet ikke køre – de holder julen hjemme.
  • Flest i Vestjylland holder jul hjemme – 60 % - mens flere i København kører efter julen, og kun 34 % holder jul hos sig selv. Jul sidste år var 27 % af københavnerne hjemme hos sig selv juleaften.

*Folk har svaret ved at angive afstanden i kilometer. Der er tale om gennemsnit af besvarelserne.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2008 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 14. - 20. december 2020.


Hvor mange personer forventer du/I 
at være samlet i år juleaften?

Byen                                   Gns. antal personer

København                        6,0

Københavns omegn          6,1

Nordsjælland                    6,6

Østsjælland                       5,7

Vest- og Sydsjælland        6,0

Fyn                                     6,2

Sydjylland                         5,9

Østjylland                         6,4

Vestjylland                        6,6

Nordjylland                      6,4


Note: Ingen signifikant forskel i antal - 
dog tendens til flest blandt folk fra 
Vestjylland og Nordsjælland