KOMMUNAL ROTTEBEKÆMPELSE
08-12-2020 18:00

KOMMUNAL ROTTEBEKÆMPELSE

Hvis du konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal du straks anmelde det til Struer Kommune.

Anmeldelse foregår digitalt via selvbetjeningsløsning på http://rotteanmeld.struer.dk/

Hvis du oplever problemer med den digitale rotteanmeldelse, kan du kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000 eller Struer kommune på tlf. 96848484.

Dyr i haven kan tiltrække rotter

Det er vigtigt at rottesikre, når du har kæledyr og fodrer dyr i haven. Det kan f.eks. være kaniner, høns, hunde og fugle. HUSK at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til det. Du bør rottesikre hønsegården (fintmasket net til indhegning/bur m.m.), opbevare foder i tætte beholdere og ikke lægge mere foder ud, end dyrene kan spise på en time.

For at sikre effektiv rottebekæmpelse og undgå utilsigtede forgiftninger, udleveres der ikke rottegift til borgere. Udover bekæmpelse af rotter med gift er også besiddelse af rottegift forbudt. Iflg. gældende lov må kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske midler.