Struer Kommunes image højdespringer i ny erhvervsklimaundersøgelse
30-11-2020 21:00

Struer Kommunes image højdespringer i ny erhvervsklimaundersøgelse

En øget og mere fokuseret indsats på at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder til området gør, at Struer Kommune hopper 53 pladser op på imagelisten i Dansk Industris årlige undersøgelse om lokale erhvervsklimaer.

Struer Kommune lander på en samlet 36. plads, når det kommer til kategorien ’Kommunens Image’ i Dansk Industris årlige undersøgelse ’Lokalt Erhvervsklima 2020’. Til sammenligning lå kommunen på en samlet 89. plads i samme kategori sidste år.

”Det er glædeligt at konstatere, at indsatsen inden for bosætning og tiltrækning af både borgere og virksomheder også giver udslag i en markant forbedring af vores image som kommune. Det fortæller mig, at det har en god effekt, når Struer Kommune vælger at arbejde strategisk med lyd som både brand- og udviklingsplatform for hele kommunen,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj og fortsætter:

”Flere og flere får øje på vores styrker som en lydkommune, hvilket blandt andet viser sig konkret i blandt andet den kommende nationale erhvervsklynge for lyd, der får hovedsæde i Struer, mens også vores lokale erhvervshuse Business Park Struer og Sound Hub Denmark løbende gør en stor indsats for at skubbe på udviklingen inden for opstart og tiltrækning af virksomheder.”

Løftestang for yderligere tiltrækning

Niels Viggo Lynghøj ser mange gode takter og perspektiver i kommunens erhvervsindsats, men bemærker, at selvom DI’s undersøgelse fortæller om et højdespring i kommunens image, så skal fokus fastholdes på en kontinuerlig indsats på alle de parametre, der også i fremtiden kan forbedre kommunens image.

”Vi ser forbedringen i image som et tegn på, at der blandt vores virksomheder lægges positivt mærke til kommunens arbejde med tiltrækning af nye borgere og virksomheder, hvilket også giver udslag i statikkerne over nettotilflytning og nystartede virksomheder. Forbedringen i image må dog ikke blive en sovepude for kommunen, men skal derimod fortsætte med at virke som en naturlig løftestang for arbejdet med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden,” siger Niels Viggo Lynghøj.

DI’s undersøgelse ’Lokalt Erhvervsklima 2020’ er Danmarks mest omfattende undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

FAKTA

Lokalt Erhvervsklima 2020, kategorien ”Kommunens Image”

Kategorien ”Kommunens image” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen samt på statistiske indikatorer, der belyser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Placeringen i undersøgelsen sker på baggrund af både adspurgte lokale virksomheder samt statistiske indikatorer såsom nystartede virksomheder og nettotilflyttere.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.