Struer Kommune sætter turbo på den bæredygtige udvikling med kommende klimaplan
19-11-2020 07:00

Struer Kommune sætter turbo på den bæredygtige udvikling med kommende klimaplan

Struer Kommune bliver nu en del af den klimafokuserede partnerskabsaftale DK2020, der er indgået mellem KL, Realdania og regionerne med det formål, at der vil blive udarbejdet ambitiøse klimaplaner i alle landets kommuner.

Når Struer Kommune fra i dag deltager i projektet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’, modtager kommunen rådgivning og sparring til at udvikle en handlingsorienteret klimaplan, som viser vejen mod klimaneutralitet i år 2050.

”Klimaforebyggelse og klimatilpasning har været et større fokuspunkt for Struer Kommune i længere tid, og derfor er jeg også meget glad for, at vi er kommet med i projektet, da vi ser det som en rigtig god mulighed for yderligere at kvalificere og styrke de indsatser og arbejder vi allerede gør,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Det særlige ved den klimahandlingsplan, som Struer Kommune udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.

Klimaplanen skal pege på konkrete tiltag
I den kommende klimahandlingsplan, der skal udarbejdes efter internationale standarder, skal kommunen pege på konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele Struer Kommunes geografiske område. Derudover skal Struer Kommune udarbejde en plan for, hvordan den senest i år 2050 har tilpasset sig til de forventede klimaudfordringer i kommunen.

De 46 kommuner, der deltager i DK2020, skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale kontorer – et i hver region. Her vil faglige medarbejdere levere rådgivning og sparring til kommunerne i DK2020 og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner. Struer Kommune vil på den måde indgå i et bredt tværfagligt samarbejde i kampen for klimaet og i arbejdet med udarbejdelsen af kommunens topambitiøse lokale klimahandlingsplan.

”Klimaudfordringerne kan ikke alene løftes inden for kommunegrænsen. Klimaindsatsen skal løftes i flok, og vi ser frem til et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænser og regioner. Vi er en af de mindre kommuner, og vi glæder os til at inspirere og blive inspireret af projektets øvrige deltagere og partnere,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj. 

Deltagelse i projektet foregår over to runder, hvor Struer Kommune skal deltage i den første runde med opstart i november 2020.

FAKTA
Mere om ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’

Alle landets kommuner har frem til 21. oktober kunne søge om at blive en del af ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’. 46 kommuner har ansøgt om at være en del af den første runde, hvor de nu skal i gang med at udvikle en lokal klimahandlingsplan. Igen i 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde.

Realdania, KL og regionerne bidrager hver med 15 mio. kroner til ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, hvilket giver mulighed for at invitere alle landets kommuner med i projektet fordelt over to runder.

Opgaven med at rådgive de kommuner, der fremover bliver en del af DK2020, og facilitere deres arbejde med at udvikle klimahandlingsplaner, organiseres i samarbejde mellem hver af de fem regioner og KL’s Kommune Kontakt Råd (KKR) i. Danmarks grønne tænketank CONCITO er overordnet projektsekretariat og videnspartner i projektet. KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i hver af landets fem regioner, der varetager kommunernes interesser.

De øvrige kommuner som skal deltage i projektet er:

Ballerup, Brøndby, Esbjerg, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Furesø, Fåborg-Midtfyn, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herlev, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Kerteminde, Kolding, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Nordfyn, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Rødovre, Skive, Slagelse, Sorø, Svendborg, Syddjurs, Tårnby, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa og Aalborg.