NYT LOKALOMRÅDEUDVALG I STRUER KOMMUNE KOM GODT FRA START
15-11-2020 18:00

NYT LOKALOMRÅDEUDVALG I STRUER KOMMUNE KOM GODT FRA START

Torsdag den 29. oktober havde Struer Kommunes nye lokalområdeudvalg første møde. Udvalget skal understøtte udviklingen af hele kommunen og består af både politikere og repræsentanter fra de fem lokalområder i kommunen.

Lokalområderne Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm har alle fået en borger som repræsentant i Struer Kommunes nye lokalområdeudvalg, der skal understøtte samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne, så der sikres en fortsat udvikling af hele kommunen. 

Det nye udvalg er et forberedende og rådgivende organ til Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget i Struer Kommune. Lokalområdeudvalget kan således indstille anlægs- og udviklingsprojekter til bevilling i Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget og Struer Byråd, mens udvalget i vid udstrækning også kan være borger- og projektgruppers indgang til det politiske system.

“Det er rigtig positivt, at vi nu har fået et lokalområdeudvalg i Struer Kommune. Det bliver spændende og interessant at komme i gang med arbejdet i udvalget, og komme i dybden med, hvordan vi bedst bidrager til de fem lokalområder. For mig at se skal lokalområdeudvalget på forskellig vis bidrage til lokale aktiviteter og understøtte de mange ildsjæle og arbejdsgrupper, som allerede fungerer godt og løfter en særdeles vigtig opgave lokalt,” siger formand og repræsentant fra Hjerm, Tim Pindstofte, og fortsætter:

“Det er mit håb og ønske, at vi netop fra lokalområderne får gode indspark til, hvordan udvalget bedst støtter op om dem og deres lokalområder, projekter og udviklingsinitiativer.” 

Han suppleres af lokalområdeudvalgets næstformand, Anne Kristine Bøge Petersen (SF):

“Lokalområdeudvalget skal hjælpe til, at de forskellige områder differentierer sig fra hinanden. Og så skal vi være med til at hjælpe idéer med at blomstre – for ingenting blomstrer, hvis det står i skyggen.”

I og med at første Lokalområdeudvalg udpeges midt i en byrådsperiode, udpeges disse blot for den resterende del af perioden. Efterfølgende udpeges borger såvel som udvalgsrepræsentanter for en 4-årig periode, der fremover følger den kommunale valgperiode.

 

Medlemmer af Lokalområdeudvalget 2020-2021

Thyholm
Per Yde Kristensen (Repræsentant) Per Linde Christensen (Suppleant)
Humlum/Resen
Lene Søgaard Davidsen (Repræsentant) Elin Nørgaard (Suppleant)
Venø
Linda Tang (Repræsentant) Jan Bendix (Suppleant)
Langhøj
Jesper Ravnholt Trelborg (Repræsentant) Thomas Birkedal (Suppleant)
Hjerm
Tim Pindstofte (Repræsentant) Inga Bertelsen (Suppleant)

Mads Jakobsen (Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget)
Lars Møller Pedersen (Kultur- og Fritidsudvalget)
Marianne Bredal Nielsen (Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget)
Peter Bech Vestergaard (Børne- og Uddannelsesudvalget)
Anne K. Bøge Petersen (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)