MIDLERTIDIG BESØGSFORBUD PÅ ALLE KOMMUNALE PLEJECENTRE
02-11-2020 14:00

MIDLERTIDIG BESØGSFORBUD PÅ ALLE KOMMUNALE PLEJECENTRE

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et midlertidigt besøgsforbud mod besøgende på alle kommunens plejecentre med øjeblikkelig virkning.

Forbuddet mod besøg gælder både indendørs og udendørs.

Grundlaget er, at der gennem den seneste tid har været konstateret et højt smittetryk i Struer Kommune og endvidere er der lagt vægt på, at der er konstateret smitte blandt minkbesætninger beliggende i kommunen/regionen.

Påbuddet vil senest blive revurderet den 30. november, men der foretages løbende en vurdering af situationen.

Beboerne har ret til og mulighed for at få besøg af én særligt udvalgt pårørende, som må komme på aftalt besøg.

Fodplejere og frisører er omfattet af forbuddet og må ikke komme ind i Centrene. Alle sundhedsfaglige tilbud, fysioterapi, fodterapi mm fortsætter som hidtil.

Alvorligt syge og døende beboere kan modtage besøg efter aftale, som hidtil.

Der er ikke konstateret smitte blandt bebeoerne på kommunens plejecentre.