Struer Kommunes bygge- og anlægsinvesteringer i top blandt midt- og vestjyske kommuner
28-10-2020 19:00

Struer Kommunes bygge- og anlægsinvesteringer i top blandt
midt- og vestjyske kommuner

En ny analyse fra Dansk Industri viser omfanget af alle kommuners investeringer i byggeri og anlæg, hvor Struer Kommune ligger i toppen blandt otte midt- og vestjyske kommuner.

Struer Kommune har i årene 2017-2019 årligt investeret, hvad der svarer til 3.908 kr. per indbygger i byggeri og anlæg, hvilket indplacerer kommunen på en førsteplads i Midt- og Vestjylland, foran kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg.

Investeringerne i byggeri og anlæg bruges på alt fra at lappe huller i vejene, bygge eller renovere skoler, plejehjem og sportshaller, og handler om at have en kommune med velfungerende rammer til det gode liv for både nuværende og fremtidige borgere.

”Vores sigte med at øge tilflytningen til kommunen kræver, at vi løbende investerer i alt fra gode cykelstier til moderne institutioner. Der er allerede en positiv udvikling i gang i Struer Kommune, og det giver nu også udslag i størrelserne på investeringerne i byggeri og anlæg,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

I gennemsnit investerer kommunerne landet over 2.920 kr. per indbygger og samlet set investerer de midt- og vestjyske kommuner 65 kr. mere per indbygger, mens Struer Kommune altså investerer hele 988 kr. mere end landsgennemsnittet.

Dagtilbud, skoler og plejehjem prioriteret

Renovering af Vestbyens Dagtilbud, opførelsen af Østbyens Dagtilbud, etablering af Velfærdshuset og det nye plejecenter Bang Have er nogle af de større investeringer foretaget af Struer Kommune i de seneste år.

”Kombinationen af gode fysiske rammer og varme hænder er en af vores fornemste opgaver, når vi vil tilbyde optimale betingelser for den generelle velfærd i kommunen,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Efter de seneste års investeringer i dagtilbud og plejehjem står kommunens folkeskoler i de kommende år for skud, hvor byrådet i Struer Kommune har afsat midler til at skabe et kvalitetsløft på skolerne.

FAKTA

Sådan har Dansk Industri foretaget analysen

Kommunernes regnskaber er lagt til grund for at fastlægge de kommunale investeringer. I den kommunale kontoplan er udvalgt de områder, som indeholder bygge- og anlægsinvesteringer.

Der er anvendt data for 2017 til 2019 for at undgå at store enkeltstående investeringer har for stor indvirkning. Det betyder samtidig, at stigningen i anlægsinvesteringerne i 2020 på grund af coronakrisen ikke er omfattet af analysen.

Investeringerne er beregnet pr. indbygger i kommunerne, hvor der er anvendt et gennemsnit af befolkningen den 1. juli i de tre år (2017-2019).

Kilde: Dansk Industri