NYT INITIATIV SKAL SÆTTE SKUB I VIRKSOMHEDERS GRØNNE FORRETNINGSPOTENTIALE
21-10-2020 08:00

NYT INITIATIV SKAL SÆTTE SKUB I VIRKSOMHEDERS GRØNNE FORRETNINGSPOTENTIALE

Gennem et tværkommunalt projekt, tilbyder Struer Kommune nu virksomheder hjælp til at udvikle grønne omstillingsplaner og forretningsmodeller.

Der er behov for yderligere fokus på omstilling af virksomheder, så flere forretningsmodeller peger bedre ind i en grønnere fremtid. Derfor har Region Midt og regionens kommuner søsat projektet ’Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland’, forkortet ECSMV, med støtte fra EU’s regionalfond. 

Projektet skal – sammen med øvrige aktører inden for energirådgivning – bidrage til den grønne omstilling blandt regionens virksomheder. Initiativet spiller samtidig ind i kommuners og nationale målsætninger om CO2-reduktioner og ressourcebesparelser. På den måde skal virksomhedernes grønne udvikling, øget konkurrencekraft og bundlinje altså gå hånd i hånd. 

Helt konkret stiller projektet skarpt på netop dette ved at tilbyde virksomheder en indledende screening med mulighed for efterfølgende ekspertassistance til at udvikle grønne omstillingsplaner og forretningsmodeller. Der er særlig fokus på energieffektivisering og ressourcebesparelser, som bindes sammen i en målrettet og grøn forretningsplan for hver enkelt virksomhed.

”Som kommune ønsker vi at understøtte virksomhedernes vej mod grøn forretningsudvikling. Vi ved, at fremtidens konkurrenceparameter for virksomheder i høj grad vil være forbundet med virksomhedernes evne til at integrere bæredygtighed i kerneforretningen. Den grønne omstilling kræver partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og andre relevante partnere. Derfor glæder vi os til tage del i arbejdet om den grønne omstilling,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

ECSMV-projektet løber indtil udgangen af 2021.

Fakta om projektet

ECSMV står for ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” og har det sigte at hjælpe små og mellemstore virksomheder i regionen med op til 249 ansatte i en mere grøn retning.

Virksomheder, der screenes til projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en grøn udviklingsplan, der anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder, samt sætter skub i virksomhedens grønne udvikling. Efterfølgende kan virksomheden søge om op til 200.000 kr. til investeringer for at virkeliggøre planen.
Struer Kommune har i projektet mulighed for at foretage 30 virksomhedsscreeninger, mens der på tværs af Region Midtjylland screenes i alt 800 virksomheder, hvoraf ca. 200 kan få tilbudt gratis konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsmodeller. Initiativet tager 100 procent udgangspunkt i virksomhedens udfordringer og muligheder.

Brian Sørensen er projektleder for Struer og Holstebro Kommuner i ECSMV-projektet. Han kommer til at opsøge og screene virksomheder, og indgå i en dialog om den grønne omstilling.

Udforsk projektet her:
www.ecsmv.dk