PLEJECENTER SOLVANG OMFATTES AF BESØGSFORBUD
12-10-2020 19:00

PLEJECENTER SOLVANG OMFATTES AF BESØGSFORBUD

Fra mandag d. 12. oktober har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Struer Kommune at indføre besøgsforbud på plejecenteret Solvang på Thyholm.

Det sker, efter at Struer Kommune i den seneste uge har oplevet en markant stigning af coronasmitte, særligt koncentreret på Thyholm. Besøgsforbuddet er derfor nødvendigt at indføre for at inddæmme udbredelsen af COVID-19 til nogle af de mest sårbare borgere i kommunen.

Dermed gælder det, at beboerne på Solvang ikke har mulighed for at få besøg både inde og ude. Besøgsforbuddet gælder indtil videre til d. 26. oktober. Beboerne på Solvang har dog ret til og mulighed for at udpege én nærtstående pårørende, der må komme på besøg efter aftale med ledelsen på Solvang.

Ved kritiske situationer og besøg fra nærmeste pårørende, er der mulighed for at aftale besøg med plejecenterets leder. Kritiske situationer er blandt andet nære pårørendes besøg hos en beboer med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå eller acceptere formålet med besøgsforbud, eller uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Med ’nære pårørende’ menes der ægtefælle, samlever eller forældre, børn, børnebørn eller bedsteforældre.