MUSIKSAMRÅDET VIL STYRKE KOMMUNENS TRADITION FOR STÆRKE MUSIKALSKE FÆLLESSKABER
29-09-2020 22:00

 

MUSIKSAMRÅDET VIL STYRKE
KOMMUNENS TRADITION FOR STÆRKE MUSIKALSKE FÆLLESSKABER

Kor, orkestre og andre musikinteresserede opfordres nu til at søge støtte til musikinitiativer hos Struer Kommunes Musiksamråd, der tidligere på året fik øget puljen af midler.

Kultur- og Fritidsudvalget forøgede i starten af året Musiksamrådets midler, så der sammenlagt er 100.000 kr., der kan anvendes til nye og spændende initiativer, der vil kunne øge deltagelsen og tilgængeligheden i kommunens mange musikalske fællesskaber.  

I et år, hvor mængden af kulturtilbud har været kraftigt reduceret grundet nedlukning og en global viruspandemis indtog i Danmark, er Musiksamrådet nu for alvor kørt i stilling til at støtte op om musikalske initiativer i hele kommunen.

”Ildsjælene i Musiksamrådet fortjener et skulderklap for deres engagement og vedholdenhed i arbejdet med at sikre et fortsat stærkt og mangfoldigt musikliv her i Struer Kommune. Musikken i Struer er uden tvivl et af kommunens helt store flagskibe. Derfor har vi nu øget puljen til musiklivet, så vi også fremover sikrer kommunens tradition for et stærkt orkester- og kormiljø,” fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Møller Pedersen, og fortsætter:

”Musiksamrådet er en styrke for Struer Kommunes musikliv, hvis rolle kun er blevet endnu mere aktuel i lyset af den seneste tid med coronasmitte og deraf dalende udbud af kulturelle aktiviteter. Musikken har en helt særlig evne til at samle og styrke fællesskabet mellem mennesker og det er derfor mit håb, at Musiksamrådet i samarbejde med Struer Kommune kan finde nye veje for de mange og betydningsfulde fællesskaber, som vi har i kultur- og musiklivet.”

Musikken skal spille videre

Nu opfordrer Musiksamrådet alle ildsjæle i musiklivet til at søge midler til nye og spændende idéer, der kan udvikle, synliggøre og fastholde musiklivet i Struer Kommune, så støtten kan komme ud at gøre gavn i lokalområdet. Det kan eksempelvis være til koncertafholdelse, musikalske temadage eller noget helt tredje.

”Vi skal formentlig forberede os på en længere periode med kulturelle arrangementer, herunder også koncerter, der er tilpasset gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Heri ligger der formentlig også et skatkammer af idéer og projekter, der netop tilgodeser både vores folkesundhed og trang til kulturelle oplevelser,” siger formand for Musiksamrådet, Anders B. Wulff.

Musiksamrådet modtager ansøgninger om støtte til behandling i november senest mandag den 9. november 2020.

FAKTA

SÅDAN SØGER DU MUSIKSAMRÅDET

En ansøgning til Musiksamrådet skal som minimum indeholde:

  • Formål med ansøgningen
  • Hvilken forening der søger om midler samt en kontaktperson
  • En kort beskrivelse af de(n) aktivitet(er) der ansøges til (herunder dato eller periode for afvikling)
  • Hvilket beløb der søges om (og evt. et budget)

Ansøgninger sendes til Musiksamrådets formand, Anders B. Wulff, senest mandag den 9. november: ab.wulff@mail.dk