FORHØJET RENGØRINGSSTANDARD GØRES PERMANENT MED NY BUDGETAFTALE
15-09-2020 22:00

FORHØJET RENGØRINGSSTANDARD GØRES PERMANENT MED NY BUDGETAFTALE

I Struer Kommune har et enigt byråd indgået aftale for budgettet 2020 og overslagsår, der blandt andet indeholder konkret læring af COVID-19-pandemien.

Aftalen om Struer Kommunes budget betyder, at velfærdsområder som skoler, dagtilbud og plejehjem bliver prioriteret yderligere i de kommende år. I en række af flere tiltag gøres en forhøjelse af rengøringsstandarden i institutioner nu permanent.

”Der har været flere positive oplevelser af den forhøjede rengøringsstandard i vores institutioner, der blev indført under coronasmittens indtog i Danmark. Det tager byrådet nu konsekvensen af, og øger med denne budgetaftale de samlede midler til rengøring med 4 mio. kr. i 2021 med særlig vægt på dagpasningsområdet, skoler og ældreområdet,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Samtidig har det vist sig, at sygefraværet er reduceret i perioden med den øgede rengøringsstandard, og en del af denne reduktion kan formentlig tilskrives den øgede hygiejne. Derfor forventer byrådet også, at dele af investeringen fra 2022 og frem kan finansieres ved reduceret fravær og deraf mindre udgifter til vikartimer.

Skal forblive attraktiv

Foruden flere midler til rengøring og kernevelfærden generelt, prioriterer byrådet også flere midler til arbejdet med at udvikle kommunen som et attraktivt bosætningsområde.

Det betyder blandt andet, at byrådet med budgetaftalen investerer i renovering af kommunens folkeskoler med i alt 24 mio. kr., mens det samlede budget på beskæftigelsesområdet forøges med 22,5 mio. kr., så der bliver flere og bedre muligheder for at hjælpe folk i arbejde.

Budgetaftalen styrker samtidig indsatsen i lokalområderne, der med sine forskellige styrker skal være med til at skabe vækst og udvikling i kommunen. Derfor fastholder byrådet eksisterende udviklingspuljer for de fire lokalområder Thyholm, Humlum, Langhøj og Hjerm, samt forstærker dialogen med områderne om at få mest mulig ud af investeringerne. Sidstnævnte foregår især gennem et nyt politisk udvalg bestående af både politikere og borgere fra lokalområderne i kommunen.

Godt rustet til fremtiden

Alt i alt er Struer Kommune rustet til at løfte fremtidens udfordringer og har mange forudsætninger for at understøtte en positiv udvikling i hele kommunen:
”Vi har igen haft en god proces og et enigt byråd bag budgettet i år og har derfor et holdbart og ansvarligt budget for det kommende år. Det er vigtigt, for vi skal kunne tilbyde et godt serviceniveau på kernevelfærden og samtidig have råderum til at investere i udvikling, så Struer Kommune fortsat kan være en attraktiv kommune for nuværende og kommende borgere, virksomheder og medarbejdere,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj og afslutter:

”Yderligere tiltrækning af iværksættere, virksomheder og spændende kulturtilbud til området er vigtige byggesten til en attraktiv kommune, der kan tiltrække nye mennesker til vores område.”

Budgettet forventes endelig godkendt på byrådsmødet den 6. oktober 2020.