Status på COVID-19 i Struer Kommune
14-09-2020 15:00

Status på COVID-19
i Struer Kommune

Mandag d. 14. september 2020: Én beboer på plejecentret Solvang, én elev på Thyholm Skole og en dagplejer er konstateret smittet med COVID-19. Derfor modtages der ikke besøg på Solvang og 6. klassetrin på Thyholm Skole er sendt hjem til nødundervisning.

Én smittet på plejecentret Solvang

Søndag er én beboer på plejecentret Solvang på Thyholm testet positiv for COVID-19.

Ledelsen på Solvang har iværksat relevante tiltag i henhold til gældende retningslinjer, herunder isolation af borger og optrapning i anvendelse af relevante værnemidler. 

Pårørende på Solvang er orienteret om situationen, herunder at der ikke modtages besøg på Solvang fra i går og indtil videre.

Struer Kommune har rekvireret testning af alle beboere og medarbejdere på Solvang, som påbegyndes i dag. Ligeledes er andre medarbejdere eller samarbejdspartner, der har været på Solvang i den forløbne uge, blevet informeret om situationen.

6. klassetrin på Thyholm Skole sendt hjem

En elev på 6. årgang på Thyholm Skole er påvist smittet med COVID-19.

Skolen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed i den konkrete sag, hvorfor alle elever på 6. årgang hjemsendes, da eleven har været i skole i den forgangne uge.

Eleverne kan vende tilbage til skolen, når de har afgivet et negativt testsvar, så længe de ikke har fået symptomer på COVID-19 i mellemtiden. Børn, der ikke bliver testet, skal blive hjemme i syv dage uden at udvikle symptomer, før de igen kan komme i skole.

Dagplejer i Langhøj testet positiv

En dagplejer i Struer Kommune er testet positiv for COVID-19. Alle børn i tilknytning til dagplejeren er blevet testet negativ. Forældrene tilknyttet Langhøj Dagtilbud er informeret, og der er en skærpet opmærksomhed på at mindske smitterisiko i dagtilbuddet, hvorfor der også fortsættes med udendørs aflevering og afhentning af børn.

Tæt dialog med Styrelsen for patientsikkerhed

Struer Kommune har løbende tæt kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ansvarlige for smitteopsporing og eventuelle yderligere tiltag mod COVID-19 i Struer Kommune. Det generelle billede der tegner sig viser, at smitten i Struer Kommune er spredt og dermed ikke lokaliseret til et bestemt område.