Oplevelsespladsen i Hvidbjerg overlevede ikke!
24-08-2020 15:00

Oplevelsespladsen
i Hvidbjerg overlevede ikke!

Hvidbjerg og Omegns Borgerforenings projekt med Oplevelsesplads, på den tidligere Brugsplads, bliver ikke til noget, fortæller formanden Lotte Pedersen.

I samarbejdet med Elverdal blev der udarbejdet plan over den gamle Brugsplads. Mange møder og timer blev brugt i den forbindelse og ligeledes blev der afholdt borgermøde i Midtpunktet Thyholm samt med de ældste skoleelever på Thyholm Skole. Et rigtig spændende projekt, som blev delt op i tre dele og man så frem til, at der var samlet penge ind til projektet.

Borgerforeningen havde kontakt til Struer Kommune, som så velvillig på sagen og ligeledes havde bevilliget penge til projektet. Gennem LAG Struer - Holstebro var der også givet tilsagn om penge. På hele Thyholm og Jegindø blev der uddelt flyers til hver hustand samt indsamlet pengebeløb og tilsagn om arbejdskraft/maskinudlån m.m. samt flere erhvervsdrivende havde givet tilsagn om pengebeløb.

I starten af 2019 aftalte Hvidbjerg og Omegns Borgerforening med en fundraiser, som skulle søge forskellige fonde om et tilskud. Inden der var kommet gang i Fundraiserens arbejde blev vi oplyst om, at foreningen ikke mere havde råderet over grunden og dermed blev samarbejdsaftaler med Fundraiser og Elverdal opsagt.

Derfor har Hvidbjerg og Omegns Borgerforening nu besluttet, at de som har ydet et kontant beløb kan få disse tilbage, ved henvendelse til kassereren Esther Jakobsen (40582507). Det eneste der kræves er et bevis på indbetalingen.

De penge som vil være tilbage, vil blive stående på Oplevelsespladsens bankkonto og blive brugt ved et andet projekt, som endnu ikke er planlagt.

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening vil stadig arbejde for at forskønne Hvidbjerg og vi arbejder med Struer kommune omkring de huse, som står og forfalder i byen, da disse ikke ligefrem pynter op i området.

Ligeledes samarbejder vi med de andre borgerforeninger på Thyholm og Jegindø omkring cykelstier.

Vi ønsker en pæn og ren by, så turister og tilflyttere ikke skræmmes væk på grund af ukrudt langt ud på fortovet og tomme butikker. Thyholm er et godt sted at bo, men der er stadig plads til forbedringer.

Formanden Lotte Pedersen giver udtryk for, at det er med stor beklagelse, at bestyrelsen er kommet i denne situation omkring Oplevelsespladsen, men håber at der kommer et nyt projekt, som man kan samles om.

Bestyrelsen håber at der bliver mulighed for at lave Æblefestival - som tidligere år - den første lørdag i oktober. Alt her vil afhænge af Corona epidemien.

God sommer og pas godt på jer selv og hinanden.

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening
Lotte Pedersen
Nørregade 5
Hvidbjerg
7790 Thyholm