Krav om mundbind i Flextrafik og anden visiteret kørsel
14-08-2020 17:00

Krav om mundbind i Flextrafik og anden visiteret kørsel

Fra d. 13. august har Region Midtjylland indført krav om mundbind for kunder og chauffører i alle kørselsordninger i Flextrafik.

Fra og med torsdag d. 13. august skal kunder og chauffører i Flextrafikken bære mundbind. Kravet er gældende for alle kørselsordninger, blandt andet individuel handicapkørsel og diverse andre befordringsordninger inden for Region Midtjylland. Det sker blandt andet fordi, disse ordninger varetager kørsel for borgere i risikogruppen.

Det er passagerens eget ansvar at medbringe et mundbind til brug ved kørsel med Flextrafik.

I Struer Kommune kan chauffører få udleveret mundbind til brug under kørsel.

Afhentning kan ske i Velfærdshuset, Indgang A, mandag-torsdag 10-15.

Flextrafik dækker over følgende kørselstyper:

  • Visiteret handicapkørsel
  • Patientbefordring
  • Kommunal visiteret kørsel fx lægekørsel
  • Flextur
  • Flexbus
  • Plustur

Der er bestemte kunder, der er undtaget af kravet. Man er undtaget, hvis man her:

  • Vejrtrækningsproblemer
  • Nedsat bevidsthedsniveau
  • Fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de af den grund ikek selv kan fjerne mundbindet
  • Børn under 12 år.