Fortsat tilfredsstillende udvikling i Hvidbjerg Bank A/S
13-08-2020 16:00

Fortsat tilfredsstillende udvikling i Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2020 med et overskud på 10,2 mio. kr. før skat mod 14,1 mio. kr. sidste år. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 12,7 % p.a.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 40,8 mio. kr. mod 41,0 mio. kr. sidste år og viser en fortsat god aktivitet blandt eksisterende og nye kunder.

Resultatet anses som tilfredsstillende med udgangspunkt i bankens forventninger til resultatet før skat i 2020, som fortsat forventes at ligge i intervallet 13 – 18 mio. kr.

Udgifter til personale og administration er steget med 1,7 mio. kr. til 28,6 mio. kr. og kan tilskrives en fortsat udbygning af banken og nye IT-løsninger, der skal sikre gode digitale kundeoplevelser,
og at banken overholder de fortsat stigende krav til compliance.

Halvårets samlede kursreguleringer er positive med 0,4 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. sidste år. Banken har i år realiseret kurstab på obligationer med 0,3 mio. kr. mod en kursgevinst sidste
år på 0,4 mio. kr. Banken valgte i marts 2020 at sælge sin obligationsbeholdning for at mindske risiko, da renten steg betydeligt i løbet af kort tid.

Hvidbjerg Bank har i 1. halvår 2020 haft nedskrivninger på 1,6 mio. kr. mod 1,0 sidste år. Banken har i halvåret øget det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne med 5 mio. kr.
grundet coronakrisen. Banken har i samme periode kunnet tilbageføre nedskrivninger på især bankens landbrugssegment.

På trods af, at banken fortsat har en god tilgang af nye kunder, er det samlede udlån reduceret med 3,8 mio. kr., hvilket skyldes en god likviditetsudvikling ved primært landbrugs- og erhvervskunder, som er hjulpet godt undervejs af høje noteringer og statslige hjælpepakker. Samtidig har boligejere hjemtaget Totalkreditlån til indfrielse af boliglån i banken.

Om halvårsrapporten udtaler bankdirektør Jens Odgaard: ”Vi er tilfredse med bankens udvikling, når man tager højde for den igangværende coronakrise”. Banken mærker endnu ikke tydeligt
coronakrisen på nedskrivningerne, men banken har sat penge til side til, at der vil komme tab, hvis krisen fortsætter. Banken har en stabil og god kundesammensætning i forhold til de brancher, som er blevet hårdest ramt af coronakrisen. De seneste års stærke udvikling i banken gør, at banken står godt rustet til, at vi sammen med vores kunder, kommer godt på den anden side af coronakrisen.”