Struer Kommune: ​VI PASSER STADIG PÅ DIT BARN
09-08-2020 18:00

Struer Kommune:
VI PASSER STADIG PÅ DIT BARN

Når eleverne i folkeskolerne i Struer Kommune møder ind efter sommerferien, bliver det til en hverdag, hvor elevernes helbred stadig er i højsædet og de gode erfaringer med smittebekæmpelse i skolerne fortsætter.

Da eleverne igen fik lov at møde ind på folkeskolerne i Struer Kommune midt i april, var det til en hverdag der var anderledes end normalt og præget af tiltag mod COVID-19. Efter sommerferien vil eleverne opleve at undervisningssituationerne i højere grad vil ligne den, de var vant til inden COVID-19, men stadig præget af de gode erfaringer, der blev gjort i foråret og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger, som gælder fra 1. august 2020. Med de nye retningslinjer bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand, hvis det er nødvendigt for at gennemføre undervisningen som normalt.

Eleverne skal dog fortsat holde afstand til hinanden, når de er andre steder end i klassen. For eksempel i frikvartererne på skolens fællesarealer.

Både elever og personale skal fortsat gøre en ekstra indsats for at passe på hinanden. Børne- og Undervisningsministeriet understreger, at man stadig bør begrænse antallet af kontakter i løbet af dagen og så vidt muligt holde en meters afstand.

Vi har derfor fortsat fokus på ekstra hygiejne og opfordrer til, at elever og personale ikke møder i skolen, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med smittede.

Skulle der opstå en situation, hvor det er nødvendigt at sende et større antal elever hjem, kan skolerne igen vende tilbage til nødundervisning som før.