Gradvis genåbning af dagcentre i Struer og Thyholm
29-07-2020 22:00


Gradvis genåbning af dagcentre
i Struer og på Thyholm

Det er igen sundhedsmæssigt forsvarligt at indlede en forsigtig og kontrolleret genåbning af dagcentre, hvorfor dagcentrene i Struer Kommune gradvist vil åbne op i uge 32.

Fra uge 32 kan dagcenterbrugerne i Struer Kommune igen få glæde af dagcentrene, da dagcentrene på Thyholm og i Struer genåbner gradvist. Det bliver dog ikke helt som det plejer, da dagcentrene i første omgang kun åbner for de borgere, der har størst fysisk, psykisk og socialt behov, samt for borgere med pårørende, som trænger til aflastning. Hvem der i første omgang får mulighed for at benytte sig af dagcentrene, vil blive besluttet i tæt kontakt med borger og pårørende og i samarbejde med hjemmeplejen og privathjælpen.

Dagcentrene vil følge anbefalingerne vedr. forebyggelse af smittespredning samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som bl.a. vedrører et afstandskrav på to meter og et pladskrav på fire kvadratmeter pr. person. Derfor kommer aktiviteter og samvær også til at foregå i mindre grupper (maks. 4-6 borgere) med en personalestøtte.

Dagcenteret på Thyholm får midlertidig ny placering

Ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes beboere på plejehjem og i plejeboliger til at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Derfor vil dagcentret på Thyholm midlertidigt anvende andre lokaler, så der fortsat ikke benyttes de lokaler, der har bygningsmæssig tilknytning til plejecentret Solvang.

Fra uge 32 og indtil videre vil dagcenteret på Thyholm foregå på Sundhedscenter Thyholm, Sønderlandsgade 5, 1. sal, 7790 Thyholm hver onsdag kl. 13.30-15.30.

Bemærk at forskellige omstændigheder vil gøre, at der, selvom rækkefølgen for genåbning følges, kan være lokale forhold som gør det nødvendigt, at genåbningen sker i forskelligt tempo. Det kan være helt konkrete pladsforhold og det kan være personaleressourcer i forhold til nødvendig opdeling af grupper, som får betydning for, hvor, hvornår og hvor meget der er muligt at åbne.

Under nedlukning af dagcentre

Under hele perioden med nedlukning har dagcentrets personale tilbudt terrassebesøg, gåture, cykelture, aktivitetsposer samt telefonsamtaler med dagcenterbrugerne. Medarbejderne har løbende været i tæt kontakt med borgerne og sammen fundet frem til den enkelte borgers behov. Der har været fokus på at matche borgernes behov og ønsker i det omfang, det har været muligt ift. covid-19 retningslinjerne. I alt har 67 ud af 74 dagcentrebrugere i Struer, og 7 ud af 9 dagcenterbrugere på Thyholm, gjort brug af de alternative aktiviteter.

Da mange af borgerne har givet udtryk for stor tilfredshed og taknemmelighed for de individuelle gåture, cykelture og samtaler, fortsætter disse tilbud sideløbende med genåbningen af dagcentrene.