Oddesundbroen lukket om natten
17-07-2020 18:00

Oddesundbroen lukket om natten

Et  igangværende stilladsarbejde har gjort det nødvendigt at spærre kørebanen for at montere stillads over jernbane og vejbane.

Til orientering kan vi meddele at Oddesundbroens kørebane vil være spærret for vejtrafik om natten fra kl. 00.05 til kl. 05.00 i perioden fra den 23. juli kl. 00.05 til 3. august kl. 05.00.

Passage på fortov/cykelsti er stadig mulig hele døgnet.