KLIMATILPSNINGSPLAN 2020 SENDES I OFFENTLIG HØRING
13-07-2020 12:00

KLIMATILPSNINGSPLAN 2020 SENDES I OFFENTLIG HØRING

Struer Kommune har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2020, der sendes i 8 ugers offentlig høring.

Klimatilpasningsplanen præsenterer den fremtidige sandsynlighed for oversvømmelse fra nedbør og stormflod, og viser desuden et risikokort som kombinerer sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier som kan gå tabt ved ekstreme nedbørs eller stormflodshændelser. På den baggrund udpeger planen 12 indsatsområder med forslag til klimatilpasningsprojekter samt en handleplan for den videre proces.

Klimatilpasningsplanen er et tillæg til ”Kommuneplan 2020 – Klar til vækst” som blev vedtaget den 26. maj 2020.

Hele klimatilpasningsplanen kan ses her.