MUSIKSAMRÅDET 2020 – NYE MEDLEMMER OG NYE MIDLER
01-07-2020 11:00

MUSIKSAMRÅDET 2020 – NYE MEDLEMMER OG NYE MIDLER

Musiksamrådet i Struer har fået ny formand og bestyrelsesmedlemmer, nye retningslinjer og en større pulje at gøre godt med.

Efter 31 år i musiksamrådet, heraf 29 som formand, ønskede Per Odgaard at fratræde sig formandsposten for musiksamrådet. Han takkede af for mange års tjeneste, og det blev fejret med kage og en anerkendende klapsalve fra bestyrelsen. 
Anders B. Wulff blevet valgt som formand. Den nye formand sender en tak til Per Odgaard for den store og flotte indsats.

”Per har virket med en utrættelig indsats og energi for at vise musiklivet i Struer frem på alle måder, og ikke mindst med den årlige musikdag, der de seneste år er blevet afviklet i Folkets Hus og i Folkemusikskolens lokaler” siger Anders B. Wulff, formand for Musiksamrådet i Struer Kommune.

Den nye formand har ikke ambitioner om at skulle sidde i stolen i 29 år som sin forgænger, men han har store ambitioner på vegne af kommunens musikliv.

”Jeg glæder mig over, at der nu er lavet nye retningslinjer for Musiksamrådet. Der er flere nyheder i dette. Blandt andet bliver lydværkstedet fra Lydens By en del af bestyrelsen. Derudover har politikerne hævet puljen, som musikrådet kan tildele konkrete ansøgninger fra kor, orkestre og koncertforeninger. Midlerne vil ikke længere blive uddelt ”automatiske”, men kun til konkrete ansøgninger til aktiviteter. 
Så hermed en opfordring til at tænke ud af boksen og søg på gode ideer inden for de forskellige kategorier. 
Allermest ønsker jeg mig, at der bliver mere kommunikation og bedre sammenhold imellem kor, orkestre og koncertforeninger. Vi må også selv medvirke til at blive mere synlige – og ikke blot den ene gang om året, hvor der er musikdag.”, fortsætter Anders B. Wulff.

De nye retningslinjer

Struer Kommune har hævet puljen, så der sammenlagt er 100.000 kr., som Musiksamrådet kan fordele med det formål at styrke netværk og musikfællesskaber i Struer, musikdagen, eller til nye idéer og fornyelse. De nye retningslinjer har fokus på fornyelse, dyrkning af nye og eksisterende muligheder og mere tilgængelighed. Ansøgninger til Musiksamrådet i Struer behandles løbende.

Nye medlemmer

Centerchef for Kultur, Fritid og Lokalområder Thomas Maroti Antunes bydes velkommen i bestyrelsen med yderligere to repræsentanter fra centerets sekretariat - Claus Søndergaard Petersen og Kira Goul-Jensen. Også lydværkstedet Lydens By er nu blevet en del af musiksamrådet med Jesper Lundager som nyt bestyrelsesmedlem. Musiksamrådet består nu af i alt 9 medlemmer, alle med baggrund inden for lyd-, kultur, musik- eller korverdenen. 

Musiksamrådet består af:

 • Anders B. Wulff (formand), repræsentant for kor i Struer Kommune
 • Villy Buskov (næstformand), repræsentant for orkestre i Struer Kommune
 • Jens Ole Jespersen, repræsentant for koncertforeninger
 • Lene Vangsgaard, repræsentant for Struer Musikskole
 • Lisbeth Simonsen, repræsentant for musiklærerne i Struer Kommune
 • Jesper Lundager, repræsentant for lydværkstedet Lydens By
 • Claus Søndergaard Pedersen, repræsentant for Center for Kultur, Fritid og Lokalområder
 • Kira Goul-Jensen, sekretær for samrådet
 • Thomas Maroti Antunes, Centerchef for Kultur, Fritid og Lokalområder

Suppleanter:

 • Finn Riksted, repræsentant for orkestre i Struer Kommune
 • Jørgen Cedergreen, repræsentant for kor i Struer Kommune
 • Per Odgaard, repræsentant for Struer Musikskole